Menu
Współpraca z polskimi kontrahentami jest bardzo konstruktywna. Wywiad z dr Guido Beltranim

Współpraca z polskimi kontrahentami jest bardzo konstruktywna. Wywiad z dr Guido Beltranim

2016-12-12

Dr Guido Beltrani, Dyrektor Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, opowiedział nam o głównych założeniach i celach Programu, wsparciu udzielonym Warszawskiej Kolei Dojazdowej, innych projektach infrastrukturalnych, a także o tym, jak podoba mu się Polska.

Raport Kolejowy: Na początek proszę opowiedzieć naszym czytelnikom o Programie. Jakie są jego cele? W jaki sposób powstał?

Guido Beltrani: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest częścią ogólnego programu pomocy finansowej, tzw. wkładu w związku z rozszerzeniem UE, któremu początek dała Szwajcaria w ramach wyrazu solidarności z trzynastoma państwami, które dołączyły do Unii Europejskiej od roku 2004. Wkład ten ma na celu zmniejszenie różnic pomiędzy starymi i nowymi państwami członkowskimi, a z drugiej strony ma umożliwić zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w nowych państwach członkowskich. Oprócz tego, wkład w związku z rozszerzeniem UE przyczynił się w dużym stopniu do wzmocnienia stosunków pomiędzy Szwajcarią a Unią Europejską oraz stosunków dwustronnych pomiędzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Polski, która jest bardzo ważnym partnerem dla szwajcarskiej gospodarki — szwajcarskie inwestycje bezpośrednie w Polsce obejmują kwotę ok. 24 mld zł, a wartość obrotów handlowych pomiędzy Szwajcarią i Polską wynosi obecnie ponad 15 mld zł. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest na tę chwilę największym programem w ramach wkładu w związku z rozszerzeniem UE, który zapewnia korzyści wszystkim nowym państwom członkowskim. Program ten obejmuje udzielanie dotacji mających na celu współfinansowanie projektów w różnych sektorach, w tym w obszarze transportu publicznego. Program został zatwierdzony przez parlament szwajcarski i potwierdzony w drodze referendum w listopadzie 2006.

RK: Czy złożono wiele wniosków o dofinansowanie? Ile projektów zostało wybranych?

GB: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy obejmuje łącznie 58 projektów. Niektóre z nich są oznaczone jako projekty priorytetowe dla rządu polskiego i zostały przedstawione Szwajcarii przez władze Polski (np. projekty promujące zdrowy styl życia lub poprawę działalności w zakresie usług społecznych). Pozostałe projekty wybrano na podstawie publicznych zaproszeń (np. projekty z obszarów rozwoju regionalnego, środowiska i infrastruktury). Liczba wniosków otrzymanych w związku z drugą kategorią jest bardzo zróżnicowana i zależy od sektora. Przykładowo w roku 2009 w sektorze transportu publicznego zostało złożonych tylko dziesięć wniosków. Spośród nich wybrano trzy projekty, które mają na celu poprawienie systemów transportu publicznego. Zostały one objęte dofinansowaniem ze strony Szwajcarii.

RK: Wspomniał Pan, że program obejmuje kilka różnych dziedzin. Proszę je krótko opisać.

GB: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy rzeczywiście obejmuje szeroki zakres tematów. Są one skupione na pięciu celach, które zostały uzgodnione pomiędzy Szwajcarią a Polską. Wspomniane pięć celów i związane z nimi obszary tematyczne są następujące:

 • Pierwszym celem Programu jest promocja wzrostu gospodarczego i poprawa warunków zatrudnienia, a jego zakres tematyczny jest szeroki: przede wszystkim obejmuje on projekty wspierające inicjatywy rozwoju regionalnego w Polsce w regionach peryferyjnych lub znajdujących się w niekorzystnym położeniu; projekty te skupiają się na rozwoju produktów lokalnych i zasobów ludzkich. Szwajcarskie wsparcie finansowe trafia także do sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusze venture capital i promocję działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Innowacyjność w polskiej gospodarce jest także wspomagana poprzez promocję inicjatyw związanych z działalnością badawczo-rozwojową.
 • Drugim celem Programu jest poprawa systemu pomocy społecznej poprzez promocję zdrowego stylu życia i medycyny prewencyjnej oraz usprawnienie świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
 • Trzecim celem Programu jest ochrona środowiska. Następujące obszary tematyczne są istotne dla osiągnięcia tego celu: poprawa efektywności energetycznej poprzez promocję energii ze źródeł odnawialnych, poprawa systemu gospodarki odpadami, poprawa bezpieczeństwa i niezawodności transportu publicznego oraz promocja bioróżnorodności i ochrony przyrody.
 • Czwartym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa publicznego. Obszary tematyczne istotne dla osiągnięcia tego celu obejmują: wsparcie migracji i zarządzanie kryzysowe, poprawę bezpieczeństwa granic i modernizację przejść granicznych, a także promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Ostatnim, piątym celem Programu, jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. Aby umożliwić jego realizację, dofinansowywane są projekty poświęcone promowaniu inicjatyw związanych ze społeczeństwem obywatelskim i wspierające partnerstwo pomiędzy szwajcarskimi i polskimi instytucjami.

RK: Dla naszych czytelników z pewnością najciekawszym obszarem jest ten związany z rozwojem infrastruktury. To w jego ramach dofinansowaliście projekt Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Czy może nam Pan opowiedzieć o szczegółach projektu?

GB: Współpraca z Warszawską Koleją Dojazdową (WKD) przebiega bezproblemowo i w bardzo satysfakcjonujący sposób. Zespół projektowy jest bardzo zaangażowany, Zarząd WKD uważnie nadzoruje wdrożenie projektu, a właściciele linii (tj. sześć gmin zlokalizowanych wzdłuż linii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) poświęcają wiele uwagi potrzebom związanym z rozwojem i inwestycjami.

Całkowity koszt projektu to 145 607 659 zł. Dofinansowanie ze strony Szwajcarii wynosi 76 531 656 zł, tj. ok. 53% wszystkich kosztów.

Finansowane inwestycje obejmują:

 • zakup sześciu zespołów trakcyjnych napędzanych silnikiem elektrycznym;
 • stworzenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu;
 • instalację szesnastu urządzeń systemu automatycznej sygnalizacji przy przejazdach kolejowych wzdłuż linii WKD;
 • kompleksową naprawę torów WKD (długość linii kolejowych do naprawy to 25 km, przy całkowitej długości linii wynoszącej 35 km);
 • modernizację małej infrastruktury przy przystankach WKD.

Głównym celem tego projektu jest rozwój systemu transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej poprzez wzrost wydajności i niezawodności oraz bezpieczeństwa usług transportowych oferowanych przez Warszawską Kolej Dojazdową.

RK: Czy miał Pan okazję podróżować jednym z zakupionych pociągów?

GB: Jeszcze nie miałem okazji podróżować nowym składem, ale jeden z moich znajomych, który nim podróżował, powiedział, że umożliwia on podróż w komfortowych warunkach i jest wyposażony w system informacji pasażerskiej i monitoringu. Przeczytaliśmy także w lokalnej prasie, że osoby dojeżdżające nowymi pociągami do pracy chwalą je sobie ze względu na ich nowoczesne wzornictwo i wysoki standard jakości. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, ponieważ naszym celem było uniknięcie kompromisów pod względem jakości i standardów bezpieczeństwa.

RK: Warto także wspomnieć o dwóch innych projektach, które współfinansowaliście — o zakupie czterech szynobusów dla województwa pomorskiego oraz o budowie centrum komunikacyjnego w Legionowie. Czy może Pan powiedzieć coś więcej o tych projektach?

GB: Udzieliliśmy wsparcia przy zakupie czterech nowoczesnych pociągów spalinowych dla województwa pomorskiego, które obsługują linię pomiędzy Malborkiem a Grudziądzem. W ramach tego projektu jeszcze jeden skład został całkowicie zmodernizowany i jest teraz zgodny z najnowszymi standardami, w tym ze standardami związanymi z dostępnością dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo odbudowano wiadukt przebiegający nad linią kolejową, którą jeżdżą te pociągi, i zwiększono jego bezpieczeństwo. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że projekt przyczynił się do bardzo potrzebnej modernizacji infrastruktury wzdłuż tej linii kolejowej, w tym do kompleksowej naprawy torów.

W Legionowie, niedaleko Warszawy, dofinansowaliśmy budowę wyczekiwanego i bardzo potrzebnego centrum komunikacyjnego, które obsługuje transport kolejowy, autobusowy i samochodowy, celem którego jest znaczne zmniejszenie natężenia ruchu poprzez zmianę preferencji podróżnych wiążącą się z wyborem transportu publicznego zamiast samochodu. Nowy budynek dworca kolejowego wyposażony w innowacyjne centrum multimedialne i bibliotekę publiczną oraz obiekt typu Parkuj i jedź (P+R) został otwarty dla pasażerów we wrześniu 2016 r. Szwajcaria pokryła 85% całkowitego kosztu inwestycji, która była największą inwestycją w historii Legionowa.

RK: Ile środków Szwajcaria przeznaczyła na wsparcie rozwoju Polski (łącznie i na kolej)? Jaka część tej kwoty została już wydana?

GB: Całkowita wartość Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy to 489 mln franków szwajcarskich, które obecnie odpowiadają kwocie 1,9 mld zł. Te trzy projekty mające na celu rozwój transportu publicznego otrzymały dofinansowanie w wysokości 38 mln franków szwajcarskich (na dzisiaj jest to kwota ok. 152 mln zł). Większość z tych funduszy została już wydana, ponieważ wszystkie wspomniane projekty niedługo będą finalizowane.

RK: Jak ocenia Pan współpracę z polskimi instytucjami i przedsiębiorcami?

GB: Współpraca z naszymi polskimi kontrahentami jest bardzo konstruktywna. Nawet gdybym niedawno dołączył do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, miałbym wrażenie, że jakość współpracy jest coraz lepsza, niczym butelka dobrego wina. Naszymi głównymi kontrahentami są Ministerstwa oraz inne instytucje centralne, regionalne lub lokalne oraz organizacje pozarządowe. Mamy ograniczony bezpośredni kontakt z polskimi przedsiębiorcami. Niemniej liczne przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw korzystają z naszego Programu w formie dotacji lub innych form dofinansowania oraz poprzez szkolenia organizowane w ramach naszych projektów. Inne polskie firmy występują w charakterze wykonawców w ramach projektów finansowanych przez Szwajcarię i w ten sposób przyczyniają się do sukcesu naszego Programu. Ogólnie mogę powiedzieć, że jesteśmy usatysfakcjonowani jakością towarów i usług dostarczanych przez Polskich wykonawców. W niektórych sektorach zaskakuje mnie częstotliwość składania odwołań przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu. Odwołania te spowalniają przebieg przetargów. Może to jednak oznaka dobrze funkcjonującego i konkurencyjnego rynku?

RK: Jak się Panu mieszka w Polsce?

GB: Przyjechałem do Warszawy w lipcu 2016 r. i już miałem okazję cieszyć się pięknym latem w Warszawie. Bardzo lubię to miasto — oferta kulturalna, obszary zielone i fantastyczne lokale gastronomiczne to jedynie początek jego zalet. Miałem także okazję zwiedzić inne rejony Polski i byłem pozytywnie zaskoczony urokiem polskich krajobrazów. Przykładem może być moja ostatnia wycieczka do Białowieży, podczas której odwiedziłem piękny park narodowy z lasem pierwotnym i zobaczyłem kilka dzikich żubrów — to było niezwykłe przeżycie! Bardzo lubię także polskie miasta, zwłaszcza ich przytulne rynki starego miasta. Najbardziej jednak cenię sobie gościnność naszych partnerów w rejonach, które do tej pory udało mi się odwiedzić.

Rozmawiała LS

 

Wywiad ukazał się w Raporcie Kolejowym nr 6/2016

TAGI

Szwajcarsko-Polski Program WspółpracyWarszawska Kolej Dojazdowawywiad

INNE Z KATEGORII "wywiady"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry