Menu
Stabilna sytuacja w Spółce. Wywiad z Tomaszem Miszczukiem, prezesem PKP Informatyka

Stabilna sytuacja w Spółce. Wywiad z Tomaszem Miszczukiem, prezesem PKP Informatyka

2016-07-25

Nowy prezes PKP Informatyka, Tomasz Miszczuk, nakreślił sytuację w podległej sobie spółce.

Raport Kolejowy: Jak zamierza Pan naprawić, nieco niestabilną od końca ubiegłego roku, sytuację w spółce?

Tomasz Miszczuk: Sytuacja spółki została ustabilizowana. Prognoza finansowa opracowana na rok 2016 pozwala przypuszczać, że po raz pierwszy od dwóch lat spółka nie wygeneruje straty. Bieżąca płynność finansowa jest zachowana. Zarząd podjął działania, których celem jest odwrócenie tendencji redukcji zakresu działalności spółki, z jaką mieliśmy do czynienia w latach ubiegłych i koncentracja na rozwoju – zarówno we współpracy ze spółkami Grupy PKP, jak i innymi podmiotami.

RK: Od czego rozpocznie pan proces modernizacji spółki?

TM: Od opracowania nowej strategii rozwoju oraz zmian w strukturze organizacyjnej, które umożliwią realizację podstawowych celów.

RK: Panie Prezesie, ukończył Pan studia prawnicze, skąd to zainteresowanie obszarem systemowych rozwiązań dla rynku kolejowego?

TM: W swoim życiu, m.in. jako prezes Instytutu Technologii Administracji Publicznej, odpowiadałem za opracowanie planów i strategii rozwoju transportu dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wielu branż. Nieodłącznym elementem rozwoju każdego obszaru, również transportu, są nowe technologie, w tym zaawansowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną i zarządzanie, które towarzyszyły mi we wcześniejszym życiu zawodowym. Wykształcenie prawnicze pozwala mi zaś dobrze wypełniać rolę prezesa zarządu spółki kapitałowej. Chciałbym też dodać, że pochodzę z rodziny kolejarskiej i wyrosłem w tej tradycji. Obaj moi pradziadkowie i dziadek byli kolejarzami.

RK: Pod koniec listopada 2015 roku PKP Informatyka wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia na stacji Zakopane Sprykówka. Czy może Pan opowiedzieć o tym, jak postępują prace w tym zakresie?

TM: Zaawansowanie prac oceniamy na 70%. Zakończyliśmy inwentaryzację wszystkich elementów systemu oświetleniowego i wykonaliśmy niezbędne obliczenia fotometryczne. W przyszłym tygodniu zaprezentujemy PKP Intercity trzy wersje zakresu prac modernizacyjnych. Po wyborze jednej z nich przygotujemy dokumentację projektową, aby PKP Intercity mogło ogłosić przetarg na wybór wykonawcy modernizacji  oświetlenia na stacji Zakopane Sprykówka. Projekt zakończymy przed planowanym terminem.
Warto dodać, że PKP Informatyka jest wykonawcą audytu systemów oświetleniowych na dziesięciu dworcach zarządzanych przez PKP SA. Na dworcach Warszawa Wileńska, Warszawa Wschodnia i Lublin audyty zostały już zakończone, a podróżni mogą korzystać z nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia LED. W tej chwili czekamy na ogłoszenie przetargów na wybór wykonawcy modernizacji dla kolejnych siedmiu, wśród nich  jest dworzec Warszawa Centralna. Prace te są pierwszym etapem projektu systemu zarządzania oświetleniem na obiektach PKP.

RK: Jakie nowe cele do realizacji wyznaczyła sobie PKP Informatyka w najbliższym czasie?

TM: Podstawowym celem jest budowanie silnej pozycji PKP Informatyki zarówno w Grupie PKP, jak i na rynku usług IT dedykowanych podmiotom administracji publicznej. Wiąże się to z ugruntowaniem pozycji PKP Informatyki w sektorze transportowym, jak również poszukiwaniem nowych obszarów działalności, co ma zapewnić spółce dywersyfikację źródeł przychodu. W celu realizacji tej strategii rozważamy różne warianty rozwoju spółki, w tym koncentrację na modelu usługowym.

Rozmawiał RK

Wywiad ukazał się w Raporcie Kolejowym 3/2016

TAGI

PKP Informatyka

INNE Z KATEGORII "wywiady"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry