Menu
Polska potrzebuje nowoczesnej kolei. Wywiad z Czesławem Sulimą

Polska potrzebuje nowoczesnej kolei. Wywiad z Czesławem Sulimą

2018-06-12

Raport Kolejowy zapytał Czesława Sulimę, członka zarządu Kolei Mazowieckich, o plany taborowe spółki i rekordowe zamówienie ezt.

Raport Kolejowy: Jakie znaczenie dla rozwoju Kolei Mazowieckich ma rekordowe zamówienie na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych?

Czesław Sulima: Zakupy nowego taboru zapewnią zwiększenie potencjału przewozowego spółki, a także podniosą jakość świadczonych usług i poziom bezpieczeństwa. Będzie można również zwiększyć zestawienie pociągów, przy jednoczesnym zapewnieniu większej rezerwy taborowej, co wpłynie pozytywnie na realizację rozkładu jazdy pociągów. Ponadto wszystkie pojazdy będą pochodziły od jednego producenta, co ma kluczowe znaczenie przy ich późniejszej eksploatacji i utrzymaniu. Więcej pojazdów to przede wszystkim zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów na Mazowszu. Wdrożenie do eksploatacji nowych pojazdów poprawi także zdecydowanie ofertę pociągów osobowych na poszczególnych liniach. Oczywiście nowoczesne pociągi to także większy komfort dla podróżnych.

RK: Jakie wymogi wg Pana powinien spełniać nowoczesny tabor? Co charakteryzuje nowoczesnego przewoźnika kolejowego?

CS: Spółka Koleje Mazowieckie eksploatuje dwadzieścia dwa typy pojazdów. Z doświadczenia wiem, że bardzo istotne jest, by eksploatowany pojazd był energooszczędny, a zatem musi być lekki. Najlepiej, by pudło pojazdu było wykonane z lekkiego materiału, np. ze stopu aluminium. Niższa masa pojazdu przekłada się na niższe zużycie energii elektrycznej. Poza tym bardzo ważne jest, by eksploatowane pojazdy miały wysoki wskaźnik niezawodności. Najlepiej wynoszący znacznie ponad 95 proc., ponieważ owa niezawodność pojazdów jest dla przewoźnika gwarancją prowadzenia efektywnej działalności przewozowej.

RK: Jak ocenia Pan rynek taborowy w Polsce?

CS: Spółka eksploatuje różne typy taboru, to stąd mieliśmy przyjemność współpracować z wieloma producentami, działającymi na polskim rynku. Muszę przyznać, że nie możemy narzekać. Każda z firm, która modernizowała pojazdy, czy produkowała nowe, starała się w pełni wywiązywać się z podpisanego kontraktu. Oczywiście to zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia swoje preferencje. Trzeba jednak przyznać, że nasze oczekiwania jakościowo-techniczne były na ogół spełniane. A byliśmy i jesteśmy bardzo wymagającym partnerem. Oczywiście w pierwszej fazie eksploatacji nowego taboru ujawnia się tak zwana choroba wieku dziecięcego. Ale kiedy ten czas mija, w sposób zdecydowany poprawia się niezawodność pojazdów. Nigdy nie ma tak, że nowy pojazd od razu wyjeżdża na tory i działa bez zarzutu. Każdy nowy tabor, po wdrożeniu do eksploatacji, ma okres zwiększonej usterkowości. Docelowo musi jednak gwarantować bezawaryjną pracę.

RK: Według Pana lepiej modernizować czy kupować nowe pojazdy? (I dlaczego?)

CS: Konsekwentnie prowadzona polityka taborowa spółki zakłada odejście od modernizacji starszego taboru, który jest stopniowo wycofywany z eksploatacji, na rzecz zakupu zupełnie nowych pojazdów. Nowoczesny tabor to wizytówka przewoźnika  i nowa jakość przewozów kolejowych na Mazowszu. Z drugiej strony elektryczne zespoły trakcyjne EN57 modernizowane w ostatnich latach to pojazdy, które rzeczywiście mało przypominają swój pierwowzór. Wymiana niemal całego zespołu napędowego, przebudowa kabiny maszynisty, zmiana wyglądu zewnętrznego, przebudowa i nowa aranżacja wnętrza sprawia, że przeciętny pasażer może ulec złudzeniu, że podróżuje zupełnie nowym pociągiem. To wszystko oczywiście kosztuje. Zestawiając koszty kompleksowej modernizacji ezt EN57 z kosztami zakupu nowego pojazdu można dojść do przekonania, że jest to nieopłacalne, bo modernizacja ezt EN57 to połowa kwoty, którą zapłacić należy za nowy pociąg. Oczywiście dużo zależy od wykonawców modernizacji i producentów taboru. Zakup czy modernizacja taboru to zawsze konieczność wydania ogromnych pieniędzy, dlatego czasem nie mamy wyboru i robimy to, na co nas stać w danej chwili. I nie zawsze musi być to zakup nowego taboru. Ale gdybym na tak postawione pytanie musiał odpowiedzieć jednoznacznie, to z racji wieloletniego doświadczenia, opowiadam się za kupowaniem nowego taboru. Mazowsze, czy szerzej – nasz kraj – potrzebuje nowoczesnej kolei.

Rozmawiała LS

 

Wywiad ukazał się w Raporcie Kolejowym 2/2018

TAGI

Koleje Mazowieckiewywiad

INNE Z KATEGORII "wywiady"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: