Menu
Jedna z najbardziej prestiżowych światowych nagród: IF Design Award 2016 dla pociągu PesaDART. Wywiad z Bartoszem Piotrowskim

Jedna z najbardziej prestiżowych światowych nagród: IF Design Award 2016 dla pociągu PesaDART. Wywiad z Bartoszem Piotrowskim

2016-05-20

Raport Kolejowy rozmawiał z doktorem Bartoszem Piotrowskim, głównym projektantem wzornictwa w PESA Bydgoszcz S.A.

RK: Panie Bartoszu, w 2014 otrzymał Pan tytuł Designera Roku 2014 a teraz PESA odbierze nagrodę IF Design. Takie nagrody to nadal wyróżnienie czy już tylko potwierdzenie, że praca idzie w dobrym kierunku?

Bartosz Piotrowski: Myślę, że jedno wynika z drugiego. Oczywiście czuję się wyróżniony, ale mam świadomość, że jest to wynik procesu, który powinien gwarantować założone efekty. Dziś nikt zorientowany w temacie nie kojarzy już designu z  samym wyglądem, a raczej z definicją produktu jako całości. Technologia realizacji, funkcjonalność, bezpieczeństwo, ergonomia, sposób wytwarzania czy serwisowania urządzeń technicznych - tym wszystkim staram się zajmować wspólnie z zespołami konstrukcyjnymi. Każde rozwiązanie techniczne nie jest wartością samą w sobie jeśli nie realizuje jakiejś funkcji mającej wpływ na obiektywną wartość produktu. Design spaja te cele, opakowuje, porządkuje technikę tworząc produkt skierowany, coraz bardziej, w stronę użytkownika docelowego – pasażera. W kolei prymat samej techniki jest ogromy, ale nie zmienia to faktu, że dziś nikt już nie chce kupować urządzeń wykonanych zgodnie z technicznymi normami kolejowymi, rynek oczekuje czegoś więcej -  poprawnie zdefiniowanego i skutecznego rynkowo produktu, stąd rosnąca waga designu, nie tylko w projektowaniu, ale i w zarządzeniu procesem tworzenia produktu.

RK: IF Design jest nagrodą za projekt EMU PesaDART. Jak się Panu i Pana zespołowi pracowało nad tym projektem?

BP: Nie mieliśmy zbyt wiele czasu, a pociąg zespolony klasy IC był dla nas wyzwaniem i nowym tematem. Na szczęście staramy się planować rozwój i określać cele zarówno krótko, jak i długo terminowe, przystępując więc do projektu, mieliśmy sporą bazę pomysłów, koncepcji, które czekały na realizację i wreszcie mogliśmy nadać im bieg. Sporo ostatecznych decyzji podjęliśmy wspólnie z IC dopracowując, personalizując ten produkt pod konkretne potrzeby czy oczekiwania klienta. To też ważny aspekt wpływający na przebieg i skuteczność projektu – partner, który przystępuje do zamówienia z duża wiedzą o potrzebach swoich klientów, pracowników, specyfice konkretnego rynku, a jednocześnie szanuje nasze kompetencje „realizacyjne” które wnosimy do projektu jako firma projektowo-produkcyjna. Na szczęście IC to jeden z przykładów naprawdę dobrej, profesjonalnej współpracy w zakresie definiowania założeń i zatwierdzania decyzji projektowych, podobnie było w przypadku tramwaju Krakowiak (WZÓR ROKU 2015 – nagroda min. Gospodarki, DOBRY WZÓR 2015 – nagroda jury powoływanego przez Instytut Wzornictwa). Przy takich projektach pracuje się dobrze, ma się poczucie wspólnych celów i za takie projekty dostaje się nagrody. Do IF było w tym roku około 5,5 tys. zgłoszeń i wszystkie wyselekcjonowane produkty z całego świata były „ładne” i „trendy” – liczę, że w naszym projekcie członkowie międzynarodowego jury zauważyli coś więcej.  

RK: Co jest szczególnego w DARCIE?

BP: To pojazd zdefiniowany dla określonych (m.in. polskich) warunków, łączy wysoki standard wnętrza klasy IC, z  nieco niższą niż w klasycznych HS prędkością. Nie jest to jednak kompromis, a świadoma, decyzja, by nie podnosić kosztów pojazdu w sytuacji, gdy realnie tak wysokiej prędkości nie uda się skutecznie wykorzystać. Zakładam, że PesaDARTY będą kierowane przez przewoźników na trasy o takiej właśnie specyfice. Wnętrze posiada dwie klasy z komfortowymi, regulowanymi fotelami (najnowszy model renomowanej europejskiej marki), strefę barową oraz catering docierający do wszystkich pasażerów bez konieczności opuszczania miejsca. Standardem na całym pokładzie jest TSI PRM wraz ze strefą przeznaczoną dla wózków inwalidzkich, zlokalizowaną w pobliżu uniwersalnego WC i wejścia z windą. Pojazd jest klimatyzowany, w całości objęty wi-fi i monitorowany. Jednym z elementów z których jestem wyjątkowo zadowolony są strefy wejścia, poszerzone od drzwi, znacznie bardziej funkcjonalne (wejście z bagażem) niż z reguły ciaśniejsze, występujące w klasycznych HS. Sylwetka jest dynamiczna, z możliwością zamknięcia niszy sprzęgu w celu m.in. zmniejszenia dużych oporów powietrza występujących w tym miejscu w pojazdach klasy REGIO (do 160 km/h). Zakładamy dla PesaDART również wersje o wyższej prędkości.    

RK: Czy zespół, którym Pan kieruje to Pana autorski projekt? Jak Pan dobiera sobie współpracowników?

BP: Jako menadżer odpowiadam za zespół, tworzę program działania i podejmuję decyzję, ja wybrałem i zatrudniłem tych ludzi. Z drugiej strony za pozycję designu, jako narzędzia tworzenia rozwoju produktu w skali firmy odpowiada kierownictwo Działu Rozwoju i Zarząd firmy. Dziesięć lat temu, gdy zatrudniałem się jako pierwszy projektant w firmie trudno było wyobrażać sobie, dzisiejszy przeszło trzystu osobowy dział R&D. To w dużym stopniu wspólna wieloletnia praca, ale dziś działania i wartości jakimi się kierujemy tworzą również młodzi projektanci, część z nich to moi absolwenci. Jak ich dobieram ? Staram się szukać tych zdeterminowanych, zdolnych i najlepiej przygotowanych technicznie, dotyczy to zarówno najmłodszych asystentów jak i bardziej doświadczonych projektantów. Muszę wiedzieć, że im naprawdę zależy, wierzyć w ich talent – tego nie da się zmierzyć punktami od 1 do 5. Szukam partnerów, nie pracowników.

RK: W wywiadzie dla „Raportu Tramwajowego” zaznaczył Pan, że musi wszystko zrozumieć bo jestem designerem. Jak rozumieć Pana uwagę?

BP: Trochę mówiłem, już o tym wcześniej. Staram się integrować produkt, nie jestem ekspertem w wielu dziedzinach technicznych, których dotykam, ale muszę rozumieć ich potrzeby i specyfikę, wiedzieć co jest dla nich istotne. Jedną z naszych metod działania jest ścisła współpraca projektantów, inżynierów i technologów, synergia w całym procesie projektowym i podczas wdrożenia. Staram się by nasze, wspólnie tworzone produkty służył ludziom i zaspakajały ich potrzeby, ambicje, marzenia. Tak postrzegam dzisiejszą rolę projektanta przemysłowego, ładny wygląd dodaję gratis ;)  

RK: A jak Pan reaguje na konkurencyjne projekty? Zwraca pan uwagę na szczegóły? Czerpie wzorce?

BP: Bardzo pilnie śledzimy działania konkurencji. Świat szybko się zmienia, cały czas powstają nowe standardy, które mają wpływ na cały produkt, pojawiają się innowacje techniczne i technologiczne, zmieniają przepisy. Równolegle zmieniają się i rosną również wymagania i potrzeby pasażerów, różnicują się oczekiwania kolejnych pokoleń (X, Y, Z). W naszej sytuacji nie chodzi o bezpośrednią inspirację raczej o metodę, sposób podejścia do znanego, wspólnego dla branży problemu, zwrócenie uwagi na niezauważoną dotąd potrzebę. Jeśli wchodzimy na nowy rynek, z projektów konkurencji czerpiemy wiedzę o jego specyfice.
10 lat temu patrzyliśmy na ile jesteśmy podobni, czy zbliżyliśmy się do europejskiej konkurencji. Dziś patrzę na ile się różnimy, tworzymy własne standardy by stać się lepsi.

 

Dr. Bartosz Piotrowski:
– Główny projektant wzornictwa w Dziale Badań i rozwoju PESA Bydgoszcz SA
– Wykładowca projektowania i zarządzania designem: UTP Bydgoszcz, Politechnika Warszawska/IWP, ASP Warszawa
– Autor licznych wdrożeń przemysłowych
– Laureat nagród m.in.: IF design award 2016, Designer roku 2006 i 2014, Perły Biznesu – Perła honorowa 2015, Wzór Roku 2015 i 2013 (nagroda min. Gospodarki), Dobry Wzór (IWP): 2006, 2013, 2015.

 

Wywiad ukazał się w Raporcie Kolejowym 2/2016
Zdjęcie: Pesa

TAGI

PesaPesaDARTwywiad

INNE Z KATEGORII "wywiady"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry