Menu
Hubert Stępniewicz, FPS H. Cegielski: Otwieramy się na nowe typy pojazdów [WYWIAD]

Hubert Stępniewicz, FPS H. Cegielski: Otwieramy się na nowe typy pojazdów [WYWIAD]

2019-11-13

Plany, nowe pojazdy i segmenty odbiorców- prezes zarządu FPS H. Cegielski Hubert Stępniewicz opowiedział o tym co stoi za sukcesami firmy w ostatnich miesiącach.

Raport Kolejowy: Zeszły rok był bardzo dobry dla FPS Cegielski. 2019 wydaje się, że będzie jeszcze lepszy. Jak Pan ocenia ostatnie miesiące w spółce?

Hubert Stępniewicz: Rok 2018 zakończyliśmy pierwszym od 6 lat dodatnim wynikiem finansowym netto, zgodnie z naszym planem restrukturyzacji. Bardzo nas cieszy ten rezultat. W ostatnim kwartale tego roku ukończymy modernizację wagonów 111A/174A, pracujemy już nad projektami nowych pojazdów, takich jak rodzina nowych wagonów pasażerskich do ruchu międzynarodowego czy dwunapędowy zespół trakcyjny PLUS. Będziemy awansowali modernizację wagonów restauracyjnych 406A-40 czy też lokomotyw SM42. Drugie półrocze jest dla nas okresem bardzo dużej aktywności.

RK: Zaczęło się w zasadzie od tego, że jako jedyni, na przełomie roku, podjęliście się zbudowania wagonów do przewozu wojska?

HS: Zaprojektowanie i produkcja wagonów do przewozu sił zbrojnych to projekt złożony i ciekawy, na pewno stanowi dla FPS wyzwanie. Pojazdy muszą spełnić inne wymagania funkcjonalne niż cywilne. Dysponujemy odpowiednimi zasobami, by sprostać temu wyzwaniu. Obecnie trwa finalizowanie konfiguracji i designu wagonów, jeszcze w tym roku rozpoczniemy ich produkcję. 

RK: A później PKP Intercity potwierdziło zaufanie do Was rozszerzając umowę na zakup nowych wagonów. Na jakim etapie jest ten projekt?

HS: Cieszy nas uruchomienie opcji na kolejne 26 nowych wagonów pasażerskich. Skorzysta zarówno pasażer jak i przewoźnik. Wagony dostarczane w ramach tego zamówienia są przeznaczone do ruchu międzynarodowego zatem prócz norm TSI, muszą spełnić szereg dodatkowych wymagań zagranicznych. Jesteśmy na etapie uzgodnień konfiguracji z PKP Intercity. Rozpoczęcie produkcji pojazdów nastąpi w ostatnim kwartale 2019 roku.

RK: Jakiś czas temu wspominał Pan o planach dywersyfikacji produktowej i terytorialnej. Zatem na jakim etapie jest budowa wagonów, które miały posłużyć jako obiekty do badań certyfikacyjnych na rynki zagraniczne?

HS: Dywersyfikacja produktowa jest już widoczna w FPS. Rok 2019 to otwarcie FPS na nowe typy pojazdów i nowe segmenty odbiorców. Modernizujemy i produkujemy wagony pasażerskie w wielu typach, trwa realizacja projektu produkcji innowacyjnego zespołu trakcyjnego wyposażonego w podwójny zespół napędowy (elektryczny i spalinowy), niedawno otrzymaliśmy informacje o wyborze naszej oferty na wykonanie modernizacji manewrowych lokomotyw spalinowych. Pamiętajmy, że w niedalekiej przeszłości zmodernizowaliśmy 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 Feniks Jesteśmy aktywni na rynkach Europy Zachodniej i oczekujemy, że jeszcze w tym roku pozyskamy pierwsze zamówienia z tego obszaru. 

RK: Pracujecie także na rozwojem pojazdu PLUS, czyli dwusystemowego, spalinowo-elektrycznego zespołu trakcyjnego. Kiedy możemy spodziewać się premiery?

HS: „PLUS” to innowacyjny pojazd pasażerski wyposażony w podwójny zespół napędowy elektryczny i spalinowy. Jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Dzięki jego cechom trakcyjnym i eksploatacyjnym przewoźnik połączy transport pasażerów na liniach zelektryfikowanych i bez trakcji elektrycznej, bez zmiany pojazdu. Zakończyliśmy wymagający etap konfiguracji pojazdu i uzgodnień technicznych, również z uwzględnieniem wymagań niektórych krajów UE. Jesteśmy na etapie wyboru dostawców głównych komponentów. Nie śpieszymy się. Realizując projekt patrzymy szerzej na rynek europejski i widzimy obszary gdzie dwunapędowy PLUS może znaleźć zastosowanie. Jest to szansa dla FPS. Przemyślaną konfiguracją PLUSA otwieramy Spółce nowe możliwości rozwojowe w kierunku dywersyfikacji zarówno produktowej  ale również geograficznej rynków.   

RK: Czy możemy spytać o parametry techniczne tego pojazdu?

HS: PLUS to pojazd modułowy. Każdy człon pojazdu wyposażony jest w dwa dwuosiowe wózki – po jednym napędnym i jednym tocznym. Takie rozwiązanie ma na celu przede wszystkim zredukowanie nacisków na oś, uproszczenie obsługi serwisowej oraz uproszczoną wymianę członów. Zabudowane zostaną dwa agregaty prądotwórcze z silnikami spalinowymi spełniającymi przyszłe normy emisji spalin poziomu V. Takie innowacyjne rozwiązanie pozwoli na alternatywne wykorzystywanie trakcji spalinowej lub (w przypadku takiej możliwości) trakcji elektrycznej oraz, z uwagi na zastosowanie dwóch generatorów prądotwórczych, skutkować będzie znacznym podwyższeniem poziomu niezawodności pojazdu i jego gotowości do eksploatacji. Duży nacisk kładziemy na komfort podróży między innymi w zakresie zredukowanego poziomu hałasu i drgań oraz odpowiednio wyposażonej, klimatyzowanej przestrzeni dla pasażerów z miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz osób uprzywilejowanych, zredukowanie wpływu na środowisko naturalne – zarówno na etapie produkcji pojazdu, jak i podczas jego eksploatacji. 

RK: Można zatem liczyć, ze w przyszłym roku zostanie rozpoczęty proces dopuszczenia Plusa do eksploatacji?

HS: Rozpoczęcie badań umożliwiających uzyskanie dopuszczenia pojazdu do ruchu planujemy na I połowę 2020 roku.      

Całość wywiadu znajdziecie Państwo w nr 5/2019 magazynu "Raport Kolejowy"

INNE Z KATEGORII "wywiady"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry