Menu
Efektywność wydatkowanych środków jest przeciętna

Efektywność wydatkowanych środków jest przeciętna

2016-02-29

Jerzy Polaczek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ocenił efektywność wydatkowania środków unijnych, prywatyzacje spółek kolejowych oraz omówił stosunek partii do promocji rodzimego biznesu.

Raport Kolejowy: Panie Pośle, perspektywa unijna rozpoczęła się prawie dwa lata temu. Jak Pan uważa, czy te dwa lata zostały dobrze wykorzystane?

Jerzy Polaczek: W ocenie mojej i wielu ekspertów oraz na podstawie dostępnych informacji można pokusić się o wniosek, iż efektywność wydatkowanych środków w tym europejskich na modernizację infrastruktury kolejowej jest przeciętna. Żaden z celów zakładanych przez poprzedni rząd a dotyczących zwiększenia prędkości połączeń kolejowych, wdrażania europejskiego systemu sterowania ruchem nie został osiągnięty. Symbolicznym tego przekładem jest gwałtowny w ostatnich pięciu latach wzrost dotacji z budżetu dla PKP Intercity z jednoczesnym spadkiem o połowę ilości pasażerów.

RK: Co powinna zrobić Polska kolej aby dobrze wykorzystać cztery lata do zakończenia perspektywy unijnej?

JP: Przede wszystkim wyciągać wnioski z dotychczasowej praktyki, w której inwestycje kolejowe nie jednokrotnie prowadziły do upadku wykonawców, bądź rozwiązywania umów z PKP PLK. Na przykład po około 30 miesiącach PKP PLK unieważniła postępowanie na projektowanie odcinka do Białegostoku. Grozi to niewykonaniem zadania do 2023r. Czy taka praktyka jest normalna? Czy są wyciągane systemowe wnioski z trudnych przypadków prowadzonych inwestycji? Dotychczas nie. To trzeba zmienić.

RK: W ostatnim czasie spółki kolejowe przechodzą wiele zmian. Co sądzi Pan o prywatyzacji polskich spółek kolejowych?

JP: To zależy których. Nie będę powtarzał argumentów komentujących szkodliwą np. prywatyzację PKP Energetyka S.A. zaledwie po trzech miesiącach pojawiły się informacje o zamiarach sprzedaży części jej akcji przez fundusz luksemburski CVC na rzecz EBOR. Przecież wskazywaliśmy na konsekwencje pół roku temu. Co do innych przypadków poczekamy na ich efekty jakie były deklarowane przez nabywców np. dawnej Telekomunikacji Kolejowej.

RK: W programie Prawa i Sprawiedliwości jest pomysł powrotu wszystkich udziałów spółki Przewozy Regionalne do Skarbu Państwa. W jaki sposób Pana Partia chce ten pomysł zrealizować?

JP: Odpowiedź na to pytanie jest pochodną konieczności i potrzeby znacząco większej aktywności państwa promującego transport kolejowy i ten pasażerski i towarowy. Przewozy Regionalne są największym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i należy zakładać w tej sprawie scenariusz przede wszystkim zwiększenia dostępności transportu kolejowego w Polsce. Przecież gdyby porównać wielkość przysłowiowych tablic rozkłady jazdy pociągów na dworcach w Polsce w ostatnich latach, to te aktualne są o połowę mniejsze niż kilka lat temu. Zastępuje to porównanie ‘dorobku’ poprzedniego rządu w transporcie kolejowym wiele analiz i wniosków.

RK: Prawo i Sprawiedliwość zakłada również wsparcie dla krajowego przemysłu, zwłaszcza wsparcie zakładów produkujących tabor w Bydgoszczy i Poznaniu. Czy będziecie realizować założenia programowe w tym kierunku?

JP: Odpowiedź na to pytanie jest również pochodną pozytywnego stosunku jaki PiS miała od zawsze do kształtowania dobrze rozumianej polityki przemysłowej i promocji polskich firm w kraju i za granicą. Nie ma tu znaczenia struktura własnościowa danego podmiotu. Jeśli jesteśmy w stanie zdefiniować nowe potrzeby taborowe jako ofertę dla pasażerów to w pierwszym rzędzie musimy realizować takie zamówienie mając na względzie jego wykonanie przez polskich producentów.

INNE Z KATEGORII "wywiady"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry