Menu
Czas porządkowania za nami. Teraz kolej na rozwój. Wywiad z Tomaszem Miszczukiem, prezesem PKP Informatyki

Czas porządkowania za nami. Teraz kolej na rozwój. Wywiad z Tomaszem Miszczukiem, prezesem PKP Informatyki

2016-12-12

Z prezesem PKP Informatyki Tomaszem Miszczukiem rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie, rozwoju i planach na przyszłość spółki.

Raport Kolejowy: Gościliśmy Pana w czerwcowym wydaniu „Raportu Kolejowego”. Co zmieniło się w spółce od tego czasu? Jak ocenia Pan jej kondycję?

Tomasz Miszczuk: Zmieniło się bardzo dużo. Kiedy przejmowałem obowiązki Prezesa Zarządu, sytuacja finansowa PKP Informatyki pozostawiała wiele do życzenia. Dwa poprzednie lata spółka zakończyła stratą. Konieczne były zdecydowane i konsekwentne działania.

Rezultaty są już widoczne. Sytuacja spółki została ustabilizowana, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Zmieniliśmy strukturę organizacyjną. Wygasiliśmy spory zbiorowe ze związkami zawodowymi. Rozwiązaliśmy szereg kryzysów związanych z rozpoczętymi, a nie zakończonymi projektami informatycznymi dla przewoźników samorządowych. Zdaliśmy egzamin przy organizacji Światowych Dni Młodzieży, zapewniając ciągłość działania systemu rezerwacji i sprzedaży biletów kolejowych, a tym samym umożliwiając pielgrzymom z całego świata, którzy wybrali pociąg,  bezproblemowy udział w tym wydarzeniu. Na koniec września zysk PKP Informatyki wyniósł 7,7 mln zł. A wszystko dzięki skutecznemu zarządzaniu finansami – racjonalnym wydatkom oraz konsekwentnie realizowanej polityce wyceny produktów i usług, zapewniającej spółce zyski i ograniczającej ryzyko. Skoncentrowaliśmy się także na doskonaleniu usług świadczonych naszym klientom, zarówno z Grupy PKP, jaki i spoza niej. Przenieśliśmy siedzibę spółki w Warszawie do nowego budynku – West Station – przy dworcu zachodnim. Pracujemy w nowoczesnym biurowcu.

Czas porządkowania za nami. Teraz kolej na rozwój.

RK: W lipcu tego roku podpisali Państwo porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Czym jest dla Państwa cyberbezpieczeństwo?

TM: Należy zaznaczyć, że polski rząd – reprezentowany przez Ministerstwo Cyfryzacji – uznał ochronę cyberprzestrzeni za jeden z priorytetów nowoczesnego Państwa. Ochrony takiej nie da się zapewnić bez nakreślenia spójnej strategii działania dla tego obszaru. W efekcie, na początku 2016 roku, stworzono projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. Czujemy się odpowiedzialni i kompetentni, aby współtworzyć taką strategię dla Grupy PKP. Jej zarys prezentowaliśmy ostatnio. Na pewno trzeba jeszcze przedyskutować szczegóły oraz określić zasady współpracy, ale jest to naturalne przy tak skomplikowanym i niejednorodnym środowisku IT.

Niedawno byłem inicjatorem i miałem przyjemność moderować debatę Transport Kolejowy – ochrona danych w cyberprzestrzeni. Podczas tego spotkania poruszono wiele ważnych aspektów dotyczących bezpieczeństwa systemów IT, kluczowych dla rynku kolejowego. O randze problemu może świadczyć fakt, że udział w niej wzięły takie instytucje jak UKE czy NASK, regulator rynku i lider trendu wyznaczonego przez Państwo w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo to bardzo szeroki temat. Ochrona cyberprzestrzeni to nie tylko systemy bezpieczeństwa, ale przede wszystkim ludzie i świadomość zagrożeń. Chcemy inspirować rozwój tej tematyki w spółkach Grupy PKP i dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

RK: Jakie środki podejmują Państwo, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość zarządzanych przez spółkę systemów i aplikacji?

TM: Jesteśmy spółką, która zapewnia utrzymanie systemów informatycznych w Grupie PKP. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas ciąży. Utrzymanie ciągłości działania systemów jest dla nas kluczowe i stanowi priorytet w bieżącej działalności. Tu chciałbym wspomnieć, że prawie od dziesięciu lat, jako jedni z pierwszych na rynku IT, funkcjonujemy zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 27001. Nasze produkty są bezpieczne. Patrząc strategicznie na pojawiające się zagrożenia, stworzyliśmy Security Operations Center, które w trybie 24/7/365 wspiera działanie pionu bezpieczeństwa i eksploatacji systemów. Wiemy, że to tylko pierwszy krok i pracujemy nad rozbudową kompetencji. Naszą ambicją jest budowa sektorowego CERT dla Grupy PKP.

RK: Dlaczego działania w tym zakresie są takie ważne?

TM: Bezpieczeństwo stanowi fundament piramidy naszych potrzeb. Jego istota jest bezdyskusyjna. I ta teza mogłaby zakończyć odpowiedź na to pytanie, ale oczywiście nie jest to takie proste, szczególnie w kontekście cyberbezpieczeństwa, które nie ma granic – atak może nastąpić z każdej strony. Przypomnę atak na Estonię czy też na ukraińskie spółki energetyczne w Wigilię 2015 roku. Skala zagrożeń jest wykładnią dla działań, jakie podejmujemy. PKP Informatyka, mogę to stwierdzić z całą odpowiedzialnością, jest bardzo świadomym dostawcą usług. Tak jak już wspomniałem stawiamy na rozwój kompetencji, a nie tylko zabezpieczeń technicznych – i ten kierunek uważam za właściwy. Przed nami bardzo ciekawy okres. Dynamiczny rozwój IT czy też Internetu rzeczy nie pozwala na pozostanie w tyle w kontekście coraz to nowych zagrożeń ze strony cyberprzestępców i dlatego działania w tym zakresie są tak ważne.

RK: Czy może nam Pan Prezes opowiedzieć o sztandarowych i najważniejszych usługach oferowanych przez spółkę PKP Informatyka?

TM: Sztandarowe usługi PKP Informatyki to dla mnie takie, które wspierają kluczowe procesy biznesowe naszych klientów – zarówno spółek z Grupy PKP, jak również zarządców infrastruktury czy przewoźników samorządowych. Od wielu lat staramy się, aby te usługi realizowane były w sposób kompleksowy – od analizy, projektu, wdrożenia, po utrzymanie zgodne ze standardami ISO 20000, z całodobowym monitorowaniem dostępności i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Mamy świadomość, że nasze usługi wspierają procesy kluczowe z punktu widzenia gospodarki, pasażera czy Państwa, a ze względu na ich specjalizację w obszarach kolejowych są trudno zastępowalne. Oczywiście pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które pozwolą naszym klientom na ograniczenie kosztów działalności czy lepsze dopasowanie do potrzeb ich klientów. Zakładam, że w niedługim czasie wśród naszych sztandarowych usług znajdą się usługi innowacyjne, bazujące na nowoczesnych trendach z obszaru IoT i Big Data. W tym celu prowadzimy rozmowy z partnerami, tak aby np. w sposób bezinwazyjny przewidywać awarie silników w pojazdach trakcyjnych czy monitorować zużycie energii, poprawność działania tablic z informacją pasażerską czy też zabezpieczenie dworców kolejowych.

Przed naszymi najważniejszymi usługami stoją też poważne wyzwania, którym mamy ambicje sprostać – wspólny bilet, system dynamicznej informacji pasażerskiej, planowanie drużyn trakcyjnych i konduktorskich dla przewoźników.

Część naszych kluczowych usług wymaga także odświeżenia i dalszego rozwoju. Zastałem firmę z kilkuletnim długiem technologicznym, spowodowanym wstrzymaniem prac z obszaru R&D. Staramy się to nadrobić, co nie jest oczywiście łatwe. Jednak patrząc na strategię, zakładającą integrację spółek Grupy PKP, widzę po raz pierwszy od wielu lat olbrzymią szansę na istotny rozwój naszych najważniejszych usług i jeszcze bliższą współpracę z największymi klientami.

RK: Jakie cele wyznaczają sobie Państwo na nadchodzący nowy rok?

TM: To umacnianie pozycji PKP Informatyki w Grupie PKP. Dalsze doskonalenie usług, które dzisiaj świadczymy naszym klientom. Rozwój nowych usług, wynikających z potrzeb rynku, opartych na nowoczesnych technologiach.

To również dbałość o relacje z klientami, budowane na współpracy, rzetelnym przepływie informacji i zaufaniu.

Rozmawiała LS

 

Wywiad ukazał się w Raporcie Kolejowym nr 6/2016

TAGI

PKP Informatykawywiad

INNE Z KATEGORII "wywiady"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry