Menu
Współpraca Newagu i Kolei Ukraińskich

Współpraca Newagu i Kolei Ukraińskich

2016-08-19

Przedstawiciele Newagu i Kolei Ukraińskich (UZ) podpisali memorandum w sprawie współpracy przy modernizacji taboru. Do spotkania przedstawicieli zainteresowanych stron doszło 17 sierpnia w Kijowie, Koleje Ukraińskie reprezentował ich prezes Wojciech Balczun, w imieniu Newagu memorandum sygnował prezes Zbigniew Konieczek. W wydarzeniu uczestniczył także Jerzy Miller, były polski minister spraw wewnętrznych i administracji, a obecnie przedstawiciel prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.

Nie jest to pierwsze memorandum podpisane przez Newag i Koleje Ukraińskie. Zawarte na początku ubiegłego roku porozumienie dotyczyło kole­jo­wego prze­my­słu maszy­no­wego, badań nauko­wych, opra­co­wań konstruktorsko-doświadczalnych, prób, inży­nie­ringu i doradz­twa w sek­to­rze trans­portu kolejowego. Nowe memorandum ma być niejako odświeżeniem poprzedniego. Podobne listy intencyjne Koleje Ukraińskie podpisały z innymi wiodącymi producentami taboru, na przykład z Bombardierem.

UZ pozostają największym przedsiębiorstwem kolejowym na Ukrainie, obsługującym nawet do sześćdziesięciu procent ruchu towarowego i czterdziestu procent pasażerskiego w kraju. Nie dziwi więc, że operator zamierza inwestować w rozwój swojego taboru i go unowocześniać. Podczas podpisywania memorandum Zbigniew Balczun podkreślił, że Koleje Ukraińskie badają wszystkie propozycje w celu wyboru optymalnych rozwiązań i nawiązania współpracy z właściwym partnerem.

Memorandum pomiędzy UZ a Newagiem otwiera przed nowosądeckim przedsiębiorstwem olbrzymie możliwości. Następnym etapem współpracy będą konsultacje techniczne. Szczegółowe projekty współpracy zostaną uregulowane odrębnymi umowami.

 

Fot: UZ

TAGI

Newag

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: