Menu
Setny Impuls od Newagu

Setny Impuls od Newagu

2017-02-27

Na małopolskie tory wyjechały już wszystkie z trzynastu zamówionych Impulsów. Te ciche i komfortowe pociągi zostały wyposażone m.in. w bezprzewodowy internet, gniazdka elektryczne, stojaki na rowery czy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Ostatni Impuls przekazano 24 lutego 2017 r. na krakowskim dworcu. Był to setny elektryczny zespół trakcyjny wyprodukowany przez Newag.

W uroczystości wziął udział marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa oraz prezes Newagu Zbigniew Konieczek. Małopolskie Impulsy zostały wyprodukowane w niespełna rok i kosztowały ponad 300 mln zł. Województwo kupiło w sumie pięć pociągów pięcioczłonowych oraz osiem czteroczłonowych. Pierwsze z nich zaczęły wozić pasażerów w grudniu ubiegłego roku (sześć pojazdów: cztery składy 5-członowych Impul­sów 45WE oraz dwie sztuki 4-członowych EZT Impuls 31WE). Pozostałe dotarły do Małopolski i wyjechały na linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w lutym 2017 r.

To właśnie tego typu projekty zmieniają oblicze kolei – mówi marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa. – W ciągu ostatnich lat, przy ogromnym wsparciu funduszy unijnych, zakupiliśmy w sumie czterdzieści cztery nowoczesne pociągi, które wprowadziły zupełnie nową jakość w podróży koleją po Małopolsce. Zapewniam jednak, że to nie koniec inwestycji w tworzenie kolei na miarę XXI wieku.

– Jestem niezmiernie dumny z tego, że setny elektryczny zespół trakcyjny Impuls wyprodukowany przez nowosądecki Newag będzie służył pasażerom Małopolski – dodaje Zbigniew Konieczek, prezes Newag SA. – Ten setny pojazd został wyprodukowany w Nowym Sączu, a w pełni zaprojektowany przez naszych inżynierów w Nowym Sączu i w Krakowie. Życzę Kolejom Małopolskim sukcesów oraz tego, by liczba pasażerów została podwojona.

Nowy tabor spełnia rygorystyczne normy europejskie TSI (PRM, TSI NOI, TSI LOK&PAS, TSI SRT i TSI CCS), dzięki czemu znacznej poprawie uległ komfort podróży małopolskich pasażerów, przede wszystkim osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. Pasażerowie podróżują w cichych, kli­ma­ty­zo­wanych wnę­trzach, wyposażonych w ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. W pojazdach został zastosowany nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ring oraz system zliczania pasażerów. Każdy czteroczłonowy Impuls pomieści dwustu pasażerów na miejscach siedzących (w tym szesnastu na uchylnych), a pięcioczłonowy – dwustu pięćdziesięciu na miejscach siedzących (w tym dwudziestu na uchylnych). 

Impulsy to pojazdy eko­no­miczne i bez­pieczne – cechują się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. Pojazdy speł­niają również euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe (zgodnie z EN 15227 C1 oraz PII wg EN 12663). Impulsy podróżują z pręd­kością eks­plo­ata­cyjną 160 km/h.

 

Fot: Newag

TAGI

Newag

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: