Menu
Przewozy Regionalne inwestują w tabor

Przewozy Regionalne inwestują w tabor

2016-12-19

Przewozy Regionalne otrzymają 200 mln złotych pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach Planu Junckera. Fundusze zostaną przeznaczone na zakup i modernizację taboru kolejowego.

„Plan Junckera w Polsce zdecydowanie przyspieszył – zauważył wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. – Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził już trzynaście dużych projektów z Polski o wartości blisko 15 mld zł. W czerwcu mieliśmy tylko jedną inwestycję z pozytywną decyzją banku. Umowy Tauronu i Przewozów Regionalnych – pierwsze z sektora rządowego – pokazują, że spółki skarbu państwa są przygotowane do sięgnięcia po środki z tego źródła”.

Plan inwestycyjny dla Europy potocznie nazywany „Planem Junckera” powstał w czerwcu 2015 roku i jest odpowiedzią Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego na spowolnienie gospodarcze Europy. Finansowym filarem Planu jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Fundusz ma za zadanie zagwarantować finansowanie zwrotne inwestycji prywatnych i publicznych. Szacowana wartość inwestycji, które zostaną uruchomione w całej Europie dzięki EFIS, to 315 mld euro.

Umowy podpisane 16 grudnia 2016 roku dotyczą projektów realizowanych przez Tauron Polską Energię i Przewozy Regionalne. Wartość obu inwestycji to ponad 2,1 mld zł. EBI sfinansuje je kwotą ponad 1 mld zł. Przewozy Regionalne przeznaczą uzyskane fundusze na zakup i modernizację taboru kolejowego.

„Bycie częścią tak dużego planu wspierającego infrastrukturę i innowacje jest dla Przewozów Regionalnych dowodem na to, że kierunek obrany przez zarząd Spółki jest efektywny – podkreślił  Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu Przewozów Regionalnych. – Wsparcie EBI to kolejny bardzo ważny krok dla naszej organizacji, która m.in. dzięki wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) pierwszy raz w historii zakończy rok z dodatnim wynikiem finansowym na poziomie ok. 50 mln zł oraz stabilnymi prognozami na kolejne lata. Pozytywne zmiany zachodzące w Przewozach Regionalnych nasi pasażerowie odczują już niedługo. Pierwsze efekty w postaci nowych i zmodernizowanych pociągów pojawią się na torach w przyszłym roku”.

„Dobrze prowadzony proces restrukturyzacji PR przynosi oczekiwane efekty – dodał Marcin Chludziński, Prezes Zarządu ARP SA. – Umowa podpisana z EBI jest potwierdzeniem wiarygodności finansowej spółki i daje jej szanse na dalszy rozwój. Dla nas jako większościowego udziałowca to niezwykle ważne wydarzenie. Mamy satysfakcję, że Przewozy Regionalne wróciły na właściwe tory z nową energią, gotowe na zwiększenie jakości usług”.

Umowa zawarta pomiędzy EBI a Przewozami Regionalnymi wpisuje się we współfinansowanie planu modernizacji taboru największego polskiego przewoźnika pasażerskiego, finansowanego ze środków dostarczonych przez lokalne banki – konsorcjum Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polskiego i Banku Zachodniego WBK.

„Cieszymy się, że finansowanie polskich projektów w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych nabrało tempa – powiedział Vazil Hudák, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność banku w Polsce. – Nadrzędnym celem planu inwestycyjnego dla Europy jest bowiem tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego i inwestycje Tauron Polskiej Energii oraz Przewozów Regionalnych bardzo się do tego przyczyniają”.

Według listopadowych danych Komisji Europejskiej Polska zajmuje szóstą pozycję w UE pod względem wykorzystania środków z EBI.

TAGI

Europejski Bank InwestycyjnyMinisterstwo RozwojuPlan JunckeraPrzewozy Regionalne

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: