Menu
Program sektorowy INNOTABOR. Rozwój branży taboru szynowego

Program sektorowy INNOTABOR. Rozwój branży taboru szynowego

2016-07-11

Ministerstwo Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju planuje uruchomienie nowego programu sektorowego INNOTABOR, który skupi się na poprawie innowacyjności oraz konkurencyjności branży taboru szynowego. Zaplecze finansowe INNOTABORU będzie pochodziło z Programu Inteligentnego Rozwoju.

Podczas konferencji „Tabor Szynowy – Przemysł – Nauka” minister rozwoju Jadwiga Emilewicz opowiedziała o nowym programie sektorowym i przypomniała, że kolej jest jedną z kluczowych branż wskazanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Stąd też potrzeba uruchomienia inicjatywy, wspierającej firmy oraz konsorcja przedsiębiorstw w wyszukiwaniu i realizowaniu innowacyjnych rozwiązań dla taboru szynowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich, towarowych i specjalizowanych.

Wnioskodawcą programu jest Grupa Inicjatywna, czyli: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, NEWAG SA, Wagony Świdnica SA, Europejskie Konsorcjum Kolejowe Wagon Sp. z o.o., H. Cegielski Fabryka pojazdów Szynowych Sp. z o.o. oraz Solaris Bus & Coach SA. Główny cel programu zakłada zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu taboru szynowego, kolejowego i miejskiego. Obszary badawcze, w ramach których projekty mogą być zgłaszane i dofinansowane, dotyczą:

 • rozwoju i wdrażania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych w pojazdach wysokich prędkości i pojazdach kolejowych spełniających wymagania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności,
 •  rozwoju i wdrażania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych w głównych podzespołach pojazdów szynowych,
 • rozwoju środków transportu w obszarach aglomeracyjnych i metropolitalnych,
 • a także produkcji pojazdów, które będą odpowiadać wysokim wymaganiom w procesach utrzymywania i badania nowoczesnej infrastruktury.

Pomoc finansowa z programu INNOTABOR będzie przydzielana projektom, które zostaną wybrane w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wnioski o dofinansowanie można składać od 16 sierpnia do 30 września bieżącego roku za pomocą dedykowanego systemu informatycznego (tutaj). Wnioski zostaną ocenione formalnie oraz merytorycznie (indywidualna ocena merytoryczna trzech zewnętrznych ekspertów i ocena panelowa). Budżet najbliższego konkursu wynosi 196 mln złotych.

INNOTABOR wesprze firmy oraz konsorcja przedsiębiorstw w realizacji projektów, które obejmą badania przemysłowe i prace rozwojowe lub tylko prace rozwojowe.

 

Fot: Ministerstwo Rozwoju

TAGI

INNOTABORMinisterstwo RozwojuNarodowe Centrum Badań i RozwojuNewagPesa

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: