Menu
Pociąg ICE 4 uzyskuje dopuszczenie z ETCS w Niemczech

Pociąg ICE 4 uzyskuje dopuszczenie z ETCS w Niemczech

2018-11-08

Pociąg ICE 4 uzyskuje dopuszczenie z ETCS w Niemczech

Niemiecki Federalny Urząd Transportu Kolejowego (EBA) wydał zezwolenie dla pociągów ICE 4 na eksploatację z Europejskim Systemem Sterowania Pociągiem (ETCS) w Niemczech. Zmiana nastąpi na linii Berlin – Monachium, dostosowanej do systemu ETCS, wraz z nowym rozkładem jazdy na początku grudnia br.

Pociągi ICE 4 zostały wyposażone w urządzenia pokładowe ETCS poziomu 2 zgodne z wzorcem 3 (baseline 3) i są przystosowane do przewozów transgranicznych. Aprobata na niemiecką sieć kolejową obejmuje również trasę do stacji Basel-Badischer w Szwajcarii. Pociągi mogą zatem przekraczać przejście graniczne w Bazylei przy wjeździe do Szwajcarii. Procedura uzyskania zezwolenia typu dla pociągów na sieci szwajcarskiej, uwzględniającego system ETCS, została z sukcesem zakończona, otwierając drogę dla czasowego zezwolenia na eksploatację ICE 4 także w Szwajcarii.

 

Ujednolicony system ETCS pozwala na harmonizację różnych narodowych systemów sterowania ruchem w Europie i zapewnia podstawy interoperacyjności pomiędzy pociągami a warstwą przytorową. ETCS umożliwia ciągłą komunikację pomiędzy pociągiem a jego drogą przejazdu. Dzięki niemu maszyniści otrzymują komunikaty niezbędne do prowadzenia pociągu, takie jak dozwolona prędkość, prędkość zalecana oraz odległość do celu – wyświetlane bezpośrednio na wyświetlaczu konsoli pulpitu maszynisty, a nie – jak to było w przeszłości – na urządzeniach sygnalizacyjnych rozmieszczonych wzdłuż toru. Wszystkie dane wymagane do prowadzenia pociągu są w sposób ciągły przekazywane przez system cyfrowego radia kolejowego GSM-R z centrum sterowania (Radio Block Center - RBC) do pociągu i są monitorowane. Aktualne informacje o położeniu pociągu i kierunku jego jazdy są określane przez komputer pokładowy i w sposób ciągły przekazywane do RBC.

Deutsche Bahn zamówiła łącznie 137 pociągów ICE 4. Wszystkie te pociągi zostaną wyposażone w urządzenia ETCS i poprzez to ich eksploatacja będzie możliwa nie tylko w Niemczech, ale także poprzez granice państwowe. Z tych 137 pociągów, aż sto 12 i 13-wagonowych ma być eksploatowanych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, pozostałych 37 składów 7-wagonowych będzie eksploatowanych w Niemczech i Austrii.

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: