Menu
PKP Intercity ogłosiło dwa przetargi na dzierżawę taboru

PKP Intercity ogłosiło dwa przetargi na dzierżawę taboru

2016-05-24

Przedmiotem pierwszego z ogłoszonych przetargów jest dzierżawa pięciu dwukabinowych lokomotyw elektrycznych o mocy silników nie mniejszej niż 2 MW oraz prędkości maksymalnej nie mniejszej niż 120 km/h. Pojazdy powinny być  przystosowane do jazdy po torze 1435 mm. Wśród wymaganego wyposażenia PKP Intercity wymienia sprzęgi do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, przewody zasilające powietrze w zakresie 0,8-1,0 MPa oraz radio przewoźne, które będzie spełniało wymagania w zakresie łączności pociągowej na liniach kolejowych zarządzanych przesz PKP Polskie Linie Kolejowe.

Drugi przetarg dotyczy dzierżawy czterdziestu wagonów pasażerskich o prędkości konstrukcyjnej minimum 120 km/h. Pojazdy powinny posiadać ogrzewanie (nawiewne lub konwekcyjne), minimum dziewięć przedziałów i nie mniej niż sześć miejsc siedzących w przedziale.

Wydzierżawione lokomotywy i wagony zostaną przeznaczone do obsługi wakacyjnych przejazdów pasażerskich PKP Intercity.

 

Zdjęcie: PKP Intercity

TAGI

PKP Intercityprzetargi

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: