Menu
PKP Intercity kupuje i modernizuje tabor

PKP Intercity kupuje i modernizuje tabor

2018-07-12

PKP Intercity podpisało umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie projektu „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity SA”.

Spółka otrzymała dotację w wysokości 251 mln zł. Pozyskane w konkursach środki to kolejny z elementów zbliżających PKP Intercity do realizacji największego programu inwestycyjnego w historii przewoźnika. „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity SA” (P2) to kolejny ze strategicznych projektów inwestycyjnych spółki, który w ostatnim czasie otrzymał unijne dofinansowanie. Przewoźnik zgłosił do konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych dwa projekty. Umowa na dotację dla pierwszego, pod nazwą „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity SA” (P1) została podpisana 4 kwietnia. Łącznie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 PKP Intercity pozyskało ponad 653 mln zł dotacji dla projektów wartych blisko 2 mld złotych brutto. Dzięki temu przewoźnik zmodernizuje i zakupi 335 wagonów oraz 53 lokomotywy, a także zainwestuje w stacje postojowe.

Wagony i lokomotywy

W ramach dwóch projektów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych PKP Intercity podpisało umowy na realizację poszczególnych zadań z wykonawcami:

 1. Wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych (AB) (z opcją 20 sztuk) (3 przedziały I klasy + 2 klasa bezprzedziałowa – układ 2+2) – wykonawca PESA Bydgoszcz SA.
 • Wartość zamówienia: 165,mln zł brutto
 • Z prawem opcji: 248,3 mln zł brutto
 1. Wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych (COMBI z wymianą wózka – miejsca dla osób niepełnosprawnych, miejsce do przewozu rowerów, przedział konduktorski, miejsce dla dzieci, maszyna vendingowa) (z opcją 20 sztuk) – wykonawca PESA Bydgoszcz SA.
  • Wartość zamówienia: 207,6 mln zł brutto
  • Z prawem opcji: 311,4 mln zł brutto
 2. Wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 60 wagonów osobowych (z opcją na 30 szt.) (II klasy przedziałowe z wymianą wózka) – wykonawca H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu .
  • Wartość zamówienia: 273,1 mln zł brutto
  • Z prawem opcji: 409,6 mln zł brutto
 3. Wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 83 wagonów osobowych (z opcją na 42 szt.) (II klasy bezprzedziałowe) – wykonawca PESA Bydgoszcz SA.
  • Wartość zamówienia: 312 mln zł brutto
  • Z prawem opcji: 470 mln zł brutto

Zmodernizowane wagony będą wyposażone w klimatyzację, wygodne fotele, gniazdka elektryczne oraz bezprzewodowy internet. Modernizacja wagonów obejmie również monitoring, wzmacniacze sygnału GSM/LTE oraz toalety z zamkniętym układem. Z myślą o komforcie podróży pojazdy zostaną wyciszone, a także wyposażone w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Numery foteli zostaną oznaczone alfabetem Braille`a.

Przewoźnik realizuje również konsekwentnie plany inwestycyjne w zakresie zakupu i modernizacji lokomotyw:

 1. Dostawa 20 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania (z opcją na 10 szt.) – wykonawca NEWAG SA.
  • Wartość zamówienia: 368 mln zł brutto
  • Z prawem opcji: 551,4 mln zł brutto
 2. Wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP 07 połączonej z modernizacją zwiększającą prędkość do 160 km/h – trwa postępowanie przetargowe, którego rozstrzygnięcie przewidziane jest na przełomie III i IV kwartału br.;
 3. Wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją
  9 lokomotyw spalinowych serii SM42  (z opcją 4 szt.) – 18 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert, jako jedyna zgłosiła się firma H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Aktualnie trwa ocena i badanie propozycji poznańskiego przedsiębiorstwa. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi wkrótce.

Nowe lokomotywy Griffin produkcji nowosądeckiego NEWAGU oraz zmodernizowane lokomotywy EU/EP 07 będą rozwijać prędkość 160 km/h, pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe.

– Konsekwentnie realizujemy największy w historii spółki program inwestycyjny na kwotę ok 7 mld zł pn. „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, w ramach którego istotny udział stanowią zadania realizowane w ramach projektów objętych dofinansowaniami ze środków europejskich. Po roku 2023 blisko 80 proc. uruchamianych przez nas połączeń będzie zestawianych z nowego lub zmodernizowanego taboru, a pierwsze efekty modernizacji wagonów powinny być widoczne w czwartym kwartale bieżącego roku – podkreśla Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Największy program taborowy w historii PKP Intercity

Przewoźnik realizuje obecnie największy program inwestycyjny w swojej historii pod nazwą „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, którego celem jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz dalsza poprawa doświadczeń pasażerów. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację pojazdów już posiadanych, a także przebudowę stacji postojowych PKP Intercity przeznaczy do 2023 r. około 7 mld zł.

Polacy wracają na kolej: z roku na rok coraz więcej osób decyduje sią na podróż pociągami PKP Intercity. Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Każda kolejna podpisana umowa na realizację inwestycji i na jej dofinansowanie przybliża nas do tego celu. Szczególnie istotne jest korzystanie ze środków unijnych w tak dużym programie inwestycyjnym, jaki PKP Intercity prowadzi. Polska jest liderem wykorzystywania środków unijnych na inwestycje transportowe. Mam nadzieję, że dzięki temu już niedługo zobaczymy na polskich torach nowy lub gruntownie zmodernizowany tabor spółkimówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– „Kolej Dużych Inwestycji” doskonale wpisuje się w całościowy szereg działań modernizacyjnych realizowanych przez spółki Grupy PKP. W sumie do 2023 r. przeznaczonych zostanie 100 mld zł na inwestycje kolejowe prowadzone przez PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Intercity. W efekcie podróżni będą mogli korzystać z nowoczesnych i bezpiecznych składów, funkcjonalnych dworców, a przejazdy będą odbywać się na zmodernizowanych liniach kolejowych, w wyniku czego ich czas będzie krótszy. Bardzo ważnym źródłem finansowania tych prac są środki pozyskane z Unii Europejskiej – zaznacza Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA.

Projekty PKP Intercity objęte dofinansowaniem ze środków UE

Projekt pn. „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity SA” – Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-0022/17-00 zawarta 4 kwietnia 2018 r.

Projekt pn. „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” – Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-0023/17-00 zawarta 22 czerwca b.r.

 • Całkowita wartość obu projektów w PLN (brutto) 1,9 mld zł
 • Wartość obu projektów w PLN (netto) 1,6 mld zł
 • Wartość dofinansowania UE łącznie w PLN 653,8 mln zł

Kolejna podpisana z PKP Intercity umowa o Unijne dofinansowanie to kontynuacja wspierania Beneficjenta w realizacji projektu. Przewoźnik podjął się historycznego wyzwania w zakresie rozbudowy parku taborowego. Pasażerowie chętnie będą korzystać z usług PKP Intercity, zauważając działania, jakie podejmowane są dla polepszania komfortu i bezpieczeństwa podróży – mówi Przemysław Gorgol, dyrektor CUPT.

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: