Menu
PESA zmodernizuje gagariny i opracuje innowacyjne lokomotywy dla PKO CARGO

PESA zmodernizuje gagariny i opracuje innowacyjne lokomotywy dla PKO CARGO

2018-05-21

21 maja br. PKP CARGO zawarło z bydgoską Pesą umowę na naprawę 38 lokomotyw spalinowych serii ST44. Wartość umowy wynosi ponad 176 mln zł netto. Strony podpisały także list intencyjny w sprawie budowy lokomotywy dwunapędowej (spalinowo-elektrycznej) i lokomotywy autonomicznej, a także list intencyjny i umowę na dzierżawę od spółki Rail Capital Partners lokomotywy z modułem dojazdowym.

W wyniku przeprowadzonych napraw na piątym poziomie utrzymania lokomotywy ST44 otrzymają m.in. nowy silnik, dający znaczne oszczędności w zużyciu oleju napędowego i oleju silnikowego. Zakres naprawy obejmuje również kompleksową modernizację kabiny maszynisty.

PKP CARGO konsekwentnie kontynuuje proces modernizacji taboru. W wyniku realizacji podpisanej dziś umowy spółka będzie posiadała łącznie 89 lokomotyw ST44 zestandaryzowanych pod względem konstrukcyjnym. Modernizacja lokomotyw spalinowych umożliwi nam tworzenie lepszej oferty i dalsze optymalizowanie przewozów w okresie trwających intensywnych prac na liniach kolejowych – podkreślił Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO.

– Mamy satysfakcję, że możemy kontynuować proces modernizacji lokomotyw spalinowych serii ST44 dla PKP CARGO. W latach 2008–2012 zmodernizowaliśmy już ponad 100 sztuk tych pojazdów, w tym 51 dla Cargo. Zdobyte w tym okresie doświadczenie, a także stosowane przez nas nowoczesne technologie i profesjonalna załoga są gwarantem pełnego i terminowego wywiązania się z zawartej umowy – zaakcentował Krzysztof Sędzikowski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz SA.

PKP CARGO jest zainteresowana wprowadzeniem do parku taborowego lokomotyw dwunapędowych (spalinowo-elektrycznych), które mogą być zasilane zarówno ze spalinowego agregatu prądotwórczego, jak również, zależnie od potrzeb, z sieci trakcyjnej. Takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie pociągu po liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych tą samą lokomotywą. W liście intencyjnym wyrażono ponadto zainteresowanie budową lokomotywy autonomicznej. W Europie są obecnie prowadzone intensywne prace projektowe w obszarze autonomicznych pociągów towarowych, a współpraca w tym zakresie pomiędzy firmą PESA i spółką PKP CARGO wpisywałaby się w proces budowy innowacyjnego transportu przyszłości. Podpisanie listu intencyjnego dowodzi, że PKP CARGO i PESA nadają innowacyjnym rozwiązaniom dla transportu kolejowego znaczące miejsce w swoich planach i strategii.

– Lokomotywa dwunapędowa wyeliminuje konieczność zmiany lokomotywy z trakcji elektrycznej na spalinową i odwrotnie, co pozwoli skrócić czas dostarczania towarów i obniżyć koszty przewozów. Ponadto nie będzie potrzeby angażowania dodatkowej lokomotywy do wykonywania manewrów na stacjach. Posiadanie lokomotyw dwunapędowych pozwoli PKP CARGO stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym podmiotem na rynku przewozów towarowych. Natomiast prace nad lokomotywą autonomiczną wpisują się zarówno w strategię unowocześniania naszego taboru, jak w proces implementacji innowacyjnych technologii – powiedział Czesław Warsewicz.

– Jesteśmy zadowoleni, że największy polski przewoźnik kolejowy podejmuje z nami współpracę przy budowie nowego rodzaju lokomotyw dwunapędowych i lokomotywy autonomicznej, co z pewnością wpłynie na usprawnienie tych prac dodał Krzysztof Sędzikowski.

W celu optymalizacji procesu przewozów w niektórych relacjach PKP CARGO jest zainteresowana wykorzystaniem lokomotyw elektrycznych wyposażonych w tzw. spalinowy moduł dojazdowy, tj. niewielkiej mocy agregat prądotwórczy służący do zasilania lokomotywy zamiast zasilania z sieci trakcyjnej, pozwalający na prowadzenie pociągów na krótkich odcinkach niezelektryfikowanych linii bocznic kolejowych, tj. przede wszystkim realizacji prac manewrowych przy załadunku oraz rozładunku na bocznicach kolejowych klientów.

W podpisanej umowie z Rail Capital Partners  (spółki utworzonej przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz oraz Państwowy Fundusz Rozwoju w celu wynajmu lokomotyw) PKP CARGO w formie krótkiego (jednomiesięcznego) pilotażu wydzierżawi lokomotywę typu 111Ed (z rodziny lokomotyw Gama) z modułem dojazdowym w celu przeprowadzenia testów oraz oceny przydatności tego typu pojazdów do realizowanych przez spółkę przewozów towarowych.

List intencyjny wyraża również zainteresowanie PKP CARGO wydzierżawieniem od spółki Rail Capital Partners trzech lokomotyw trakcyjnych z modułem dojazdowym na okres pięciu lat.

– To dla nas bardzo ważny moment, rozpoczynamy współpracę z PKP CARGO, największym polskim przewoźnikiem towarowym. Wspólne przedsięwzięcie PFR i PESA, czyli pull taborowy RCP, temu właśnie ma służyć – współpracy krajowych producentów i przewoźników. Jestem przekonany, że to początek długiej, wspólnej drogi naszych firm – podkreślił Ireneusz Kozłowski, Prezes Zarządu RCP.

Podpisane listy intencyjne i umowy świadczą o dużej wadze, jaką przywiązuje Zarząd PKP CARGO do kwestii modernizacji i unowocześniania parku taborowego. W znacznej części zmodernizowany tabor oraz lokomotywy z modułem dojazdowym, a w niedalekiej przyszłości także lokomotywy dwunapędowe i autonomiczne, wprowadzą spółkę na zdecydowanie wyższy poziom rozwoju. Chcemy w ten sposób stać się liderem innowacyjności w transporcie kolejowym – podsumował Prezes Czesław Warsewicz.

 

TAGI

PesaPKP CARGO

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: