Menu
Nowe pociągi dla ŁKA

Nowe pociągi dla ŁKA

2016-08-03

Łódzka Kolej Aglomeracyjna otworzyła oferty w postępowaniu na „Dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu: Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Etap II”. Oferty złożyły trzy spółki: Stadler Polska Sp. z o. o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA oraz Newag SA.

Ogłoszony przez ŁKA przetarg dotyczy produkcji czternastu trzyczłonowych elektrycznych pojazdów trakcyjnych oraz ich utrzymania przez okres dwunastu lat. Przy wyborze dostawcy decydujące będą cztery kryteria:  koszt zakupu pojazdu (40%), koszt serwisowania (30%), współczynnik efektywności kosztowej mierzony jako iloczyn zużycia energii i masy pociągu (20%) oraz liczba siedzeń stałych w pojeździe (10%). W wymogach przetargowych duży nacisk położono na komfort, ekonomię oraz optymalizację kosztów nie tylko produkcji, ale również dalszego utrzymania i eksploatacji taboru.

„Zależy nam, aby pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej gwarantowały pasażerom maksymalny komfort podróży oraz maksymalną niezawodność – podkreślił marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. – Wszystko to ma być zapewnione przy niskich kosztach eksploatacji, dzięki którym pociągi będą mogły być intensywnie używane przez wiele lat na różnych liniach”.

Następnym etapem jest zweryfikowanie ofert pod względem formalnym oraz ich ocena merytoryczna. Tymi zadaniami zajmie się komisja przetargowa.

Fot: ŁKA

TAGI

Łódzka Kolej AglomeracyjnaNewagPesaStadler Polska

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: