Menu
Newag prezentuje Impulsa II dla ŁKA

Newag prezentuje Impulsa II dla ŁKA

2018-06-19

Nowosądecki Newag zaprezentował pierwszy pojazd z serii Impuls II, który został wyprodukowany dla Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. Wkrótce rozpoczną się testy, a pierwsi pasażerowie pojadą nowymi składami już w grudniu br.

Pierwsze Impulsy zostały wyprodukowane przez Newag w 2008 r. Od tego czasu firma wypuściła na tory już ponad sto tych pojazdów w różnych konfiguracjach – od wersji dwuczłonowej aż do sześcioczłonowej.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która zamówiła 14 trzyczło­no­wych pojaz­dów, jako pierwszy przewoźnik w Polsce otrzyma Impulsy nowej generacji. Według producenta będą bardziej niezawodne i komfortowe. Pierwszy z zamówionych pojazdów pod koniec czerwca roz­pocz­nie testy w Kra­ko­wie, a na początku lipca na torze doświad­czal­nym w Żmigro­dzie. Euro­pej­ska pre­miera pojazdu odbę­dzie się w Ber­li­nie pod­czas Tar­gów Inno­Trans.

Już od grud­nia nowe pociągi będą kur­so­wały po woje­wódz­twie łódzkim. Impulsy wyru­szą do Piotr­kowa Try­bu­nal­skiego, Radom­ska i Toma­szowa Mazo­wiec­kiego. ŁKA obsłuży także połą­cze­nia na tra­sie Skier­nie­wice – Łowicz – Kutno.

Wartość zamówienia ŁKA wynosi 267 mln zł brutto. Newag będzie odpo­wie­dzialny rów­nież za utrzy­ma­nie pojaz­dów przez okres 12 lat.

TAGI

Łódzka Kolej AglomeracyjnaNewag

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: