Menu
Lokomotywy Vectron dla MRCE

Lokomotywy Vectron dla MRCE

2018-05-09

Mitsui Rail Capital Europe (MRCE), firma leasingowa operująca na europejskim rynku kolejowym, złożyła zamówienie na zakup 25 lokomotyw Vectron od Siemensa.

Pod koniec 2018 r. zostanie odebranych pierwsze dziesięć sztuk (Vectron MS) przeznaczonych do ruchu po całej Europie, od Holandii po kraje na południowym wschodzie Europy. Kolejnych dziesięć lokomotyw w wersji wielosystemowej trafi do MRCE w drugiej połowie 2019 r. z przeznaczeniem do obsługi alpejskiego korytarza transportowego doliny Renu. Dostawa ostatnich pięciu jednostek (Vectrony DC) planowana jest na początek marca 2019 r. Lokomotywy elektryczne będą jeździć wyłącznie na terenie Włoch.

– Jesteśmy zadowoleni z pomyślnego złożenia zamówienia na kolejne 25 Vectronów od spółki Siemens. Dzięki temu zamówieniu możemy powiększyć naszą istniejąca flotę dla korytarza Północ-Południe oraz na rynki wschodnioeuropejskie. Dzięki tej inwestycji będziemy w stanie zapewnić najlepsze i najbardziej elastyczne usługi dla naszych klientów – powiedział Junichi Kondo, prezes MRCE.

Zamówione lokomotywy wielosystemowe charakteryzują się mocą 6,4 MW i prędkością maksymalną 160km/h. Vectron DC posiada moc 5,2 MW. Obie wersje są wyposażone w system kontroli pociągów, a Vectrony MS korzystają również z Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS).

W ciągu kilku lat Siemens sprzedał już ponad 700 lokomotyw Vectron dla 37 klientów z 15 krajów. Flota lokomotyw przejechała już ponad 110 milionów kilometrów. W Polsce lokomotywy Vectron są użytkowane przez PKP Cargo, DB Cargo Polska, a w lutym br. lokomotywa tego typu została zakupiona przez polski pool taborowy Industrial Division.

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: