Menu
Koleje Mazowieckie: przetarg na ezt i halę w Sochaczewie

Koleje Mazowieckie: przetarg na ezt i halę w Sochaczewie

2017-06-06

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wartość zamówienia to ponad 2 miliardy 271 milionów złotych (netto). Wszczęto także postępowanie na wybór partnera prywatnego na budowę hali napraw pojazdów dla poziomu utrzymania P4 w Sochaczewie.

Rozbudowa parku taborowego

Koleje Mazowieckie eksploatują obecnie 316 pojazdów kolejowych, są to głównie elektryczne zespoły trakcyjne (ezt), wagony piętrowe do składów pus-pull i spalinowe autobusy szynowe. Większość pojazdów użytkowanych przez przewoźnika to pojazdy po modernizacjach. Do 2022 r. spółka zamierza wycofać z ruchu 39 ezt i zastąpić je nowoczesnymi składami. Zakup nowego taboru ma być dla Kolei Mazowieckich szansą na zwiększenie potencjału przewozowego, a także podniesienie jakości świadczonych usług i poziomu bezpieczeństwa.

– Chcemy nabyć większą liczbę taboru jednego typu, co ma niebagatelne znaczenie przy jego eksploatowaniu. Pozyskanie nowych pojazdów przełoży się także na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów po Mazowszu. Będziemy mogli zwiększyć zestawienie pociągów, a równocześnie zapewnić większą rezerwę taborową, co wpłynie pozytywnie na realizację rozkładu jazdy pociągów – mówi Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM.

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych w latach 2018 – 2022 wraz z pakietami naprawczo-pozderzeniowymi, szkoleniami pracowników w zakresie obsługi dostarczonych pojazdów i dostawą symulatora. W zakres zamówienia wchodzi także wieloletnie serwisowanie taboru przez producenta (wykonawcę).

Plan zakupu 71 nowych ezt obejmuje:

 • 61 ezt pięcioczłonowych, które zostaną skierowane głównie do obsługi połączeń w relacjach: Warszawa – Działdowo (6 ezt), Sochaczew – Warszawa – Celestynów (12 ezt), Skierniewice – Warszawa – Mińsk Mazowiecki (12 ezt), Góra Kalwaria – Czachówek – Warszawa – Modlin (15 ezt), Warszawa – Tłuszcz (16 ezt);
 • 10 ezt dwuczłonowych, które zostaną skierowane do obsługi połączeń Radom – Drzewica, Radom – Skarżysko-Kamienna, Radom – Dęblin czy Radom – Warka.

Podstawowe założenia techniczne dla pojazdów to:

 • pełna zgodność ze wszystkimi technicznymi specyfikacjami interoperacyjności – pojazdy wyposażone w urządzenia ETCS (europejski system sterowania ruchem kolejowym),
 • jednoprzestrzenne wnętrza wagonów,
 • prędkość nie mniejsza niż 160 km/h
 • nowoczesne drzwi wejściowe w systemie odskokowo-przesuwnym,
 • klimatyzowane wnętrze,
 • wyposażenie w urządzenia informacji wizualno-dźwiękowej oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu,
 • napęd z zastosowaniem silników asynchronicznych,
 • wyposażenie w monitoring wewnętrzny i zewnętrzy,
 • platforma dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwość mocowania wózków inwalidzkich, dziecięcych i rowerów,
 • toalety z obiegiem zamkniętym, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wyposażenie w interkom umożliwiający kontakt pasażera z maszynistą w sytuacji awaryjnej,
 • wyposażenie w defibrylatory AED.

– Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na dostawę ezt, zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa ramowa zostanie zawarta na osiem lat z jednym wykonawcą. Taka umowa będzie gwarancją dostawy taboru jednego typu, na czym najbardziej nam zależy – dodaje Sulima.

Wartość zamówienia to ponad 2 miliardy 271 milionów złotych (netto). Zamówienie w części dotyczącej inwestycji, tj. zakupu pojazdów, szkolenia z dostawą symulatora oraz dostawa pakietów naprawczo-pozderzeniowych, będzie współfinansowane ze środków unijnych. Dofinansowanie szacuje się na poziomie 50 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. Koszty serwisu utrzymaniowego będą pokrywane w ramach bieżących wydatków spółki.

Rozbudowa zaplecza technicznego w Sochaczewie

Obecnie Koleje Mazowieckie wykonują przeglądy pojazdów kolejowych w poziome P1 – P3 we własnym zakresie, a w poziomie P4 – P5 u zewnętrznych wykonawców.

– Dysponujemy kilkunastoma różnymi typami taboru. Taka sytuacja stwarza spore problemy związane z ich utrzymaniem, szczególnie w poziomie utrzymania P4, planowaniem napraw, czasochłonnością postępowań przetargowych, cenami, terminowością czy jakością tych napraw – mówi Sulima.

Z tych względów, a także w związku z faktem, że przeglądy taboru w poziomie P4 są z punktu widzenia eksploatacyjnego szczególnie istotne, zarząd spółki uznał za stosowne rozbudowę Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie. Zdecydowały o tym czynniki techniczne i własnościowe (sekcja jest własnością spółki), a także położenie (niedaleko Warszawy, tuż przy linii kolejowej E20, niedaleko autostrady, blisko dworca kolejowego). W tym celu w sąsiedztwie obecnej Sekcji zostały dokupione grunty o powierzchni ponad 6,5 ha.

Przy tak dużym przedsięwzięciu, jakim jest budowa bazy utrzymania taboru w Sochaczewie, spółka zdecydowała się na realizację inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego /PPP/. Jego przedmiotem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań, w ramach którego partner prywatny zobowiąże się do wybudowania bazy utrzymaniowo–naprawczej w Sochaczewie z własnych środków, eksploatowania jej i zarządzania nią. Ponadto zapewni wieloletnie utrzymanie taboru spółki w poziomie utrzymania P4 dla około pięćdziesięciu pojazdów rocznie, mając też możliwość prowadzenia tam przeglądów taboru na zasadach komercyjnych.

– Po wyborze partnera prywatnego, najlepiej branżowego, spółka KM zawrze z nim wieloletnią umowę o PPP, w której zagwarantuje przekazanie do napraw w poziomie P4 całego posiadanego taboru, czyli elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów piętrowych, lokomotyw elektrycznych i szynobusów spalinowych. Umowa o PPP zostanie zawarta na dwadzieścia lat. Po zakończeniu umowy baza utrzymaniowo-naprawcza zostanie przekazana spółce, ale w takim stanie, aby możliwe było dalsze utrzymywanie tam taboru KM w poziomie P4 – wyjaśnia Sulima.  

Szacunkowa wartość projektu, tj. równowartość szacowanych kosztów napraw taboru KM w poziomie P4, wyniesie ponad 1,3 mld zł netto. Rozpoczęcie budowy hali w Sochaczewie planowane jest w drugiej połowie 2018 r., a zakończenie w 2020 r. 

 

Źródło: KM

TAGI

Koleje Mazowieckie

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: