Menu
Koleje Mazowieckie podpisały umowę ze Stadlerem na dostawę taboru

Koleje Mazowieckie podpisały umowę ze Stadlerem na dostawę taboru

2018-05-08

Na początku tego roku Koleje Mazowieckie podpisały ze Stadlerem umowę ramową dotyczącą zakupu 71 nowoczesnych pojazdów typu FLIRT. Podczas konferencji, która odbyła się 7 maja, przewoźnik podpisał kolejne trzy umowy związane z rozpoczęciem realizacji tego rekordowego zamówienia. Pierwsze Flirty pojawią się na mazowieckich torach już w IV kwartale 2019 r.

Podczas konferencji obecni byli: zarząd województwa mazowieckiego z Adamem Struzikiem na czele, przedstawicielki Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, zarząd Kolei Mazowieckich, zarząd firmy Stadler, przedstawiciele rady nadzorczej Kolei Mazowieckich oraz pracownicy spółki, którzy wnieśli wkład w realizację tego projektu.

Realizacja zamówienia jest kolejnym etapem wdrażania polityki taborowej Kolei Mazowieckich, która zakłada stopniową wymianę starszych składów na zupełnie nowe. Zakup nowoczesnych Flirtów to ogromny wkład w rozwój transportu publicznego w regionie, co podczas poniedziałkowej konferencji podkreślił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

– Przystępujemy obecnie do praktycznej realizacji największego kontraktu w kraju oraz w tej części Europy. Te umowy oznaczają, że w ciągu najbliższych lat będziemy mogli unowocześnić i tak już przecież nowoczesny tabor Kolei Mazowieckich. Rozwój tej spółki ma strategiczne znaczenie, jeśli chodzi o rozwój całego Mazowsza. Jesteśmy regionem o charakterze policentrycznym, dlatego dobre skomunikowanie zarówno w obszarze metropolitarnym, jak i na granicach województwa ma niezwykle istotne znaczenie. Rozwój transportu publicznego odgrywa także ogromną rolę w walce ze smogiem. Nasze dotychczasowe doświadczenia z produktami firmy Stadler jest bardzo pozytywne, a nowe pociągi dzięki ich wysokiej jakości z pewnością przyczynią się zmniejszenia ruchu samochodowego – powiedział Struzik.

– Pierwsze Flirty pojadą na trasie z Warszawy do Działdowa. A nasz tabor w ramach tego kontraktu będziemy unowocześniać do roku 2022. Wiąże się z tym także proces szkolenia pracowników. Z podpisywaną dziś umową związany jest także zakup symulatora. Ale najważniejszą sprawą jest to, czym będzie zakup nowych pojazdów dla mieszkańców Mazowsza oraz to, jak bardzo poprawią się warunki podróżowania. Dzięki temu zamówieniu ujednolicimy tabor oraz wprowadzimy najwyższy standard podróży. Mam nadzieję, że już pod koniec przyszłego roku pierwsi pasażerowie wsiądą do nowoczesnych FLIRTÓW i powiedzą, że ta inwestycja się opłacała – dodał Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Prezes Czesław Sulima dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Kolei Mazowieckich, a także wyraził nadzieję, że zamawiany tabor spełni oczekiwania jego użytkowników.

– Jest to tabor na miarę XXI w., który z powodzeniem będzie realizować zadania spółki związane ze świadczeniem usług przewozowych na terenie województwa mazowieckiego, tabor bezpieczny, poruszający się z prędkością 160 km/godzinę – powiedział Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny.

Podczas konferencji podpisano w sumie trzy umowy:

 • jako pierwszą umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zakupu 6 pojazdów w ramach RPO WM 2014-2020. MJWPU reprezentowały Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora MJWPU ds. EFS, oraz Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora MJWPU ds. EFRR;
 • umowę wykonawczą z firmą Stadler Polska na dostawę pierwszych 6 pojazdów FLIRT – podpisali ją Christian Spichiger, wiceprezes wykonawczy na Europę Środkową i Wschodnią w firmie Stadler, oraz Stanisław Skalski, członek zarządu Stadler Polska;
 • umowę przedwstępną, dotycząca zawarcia pozostałych umów wykonawczych na 55 pojazdów, do umowy ramowej z 17 stycznia 2018 r. zawartej ze Stadler Polska.

Ze strony Kolei Mazowieckich umowy podpisali Robert Stępień, prezes zarządu, oraz Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny.

– Bardzo się cieszymy, że możemy podpisać dziś pierwszą umowę realizacyjną oraz umowę przedwstępną na kolejne pojazdy i rozpocząć proces ich produkcji. Umowy te są dla nas niezmiernie ważne – pozwalają bowiem nie tylko utrzymać obecne zatrudnienie w naszym zakładzie w Siedlcach, ale także stworzyć nowe, atrakcyjne miejsca pracy. Od stycznia utworzyliśmy już ponad 50 nowych etatów, docelowo będzie ich ponad 200 – mówi Christian Spichiger, wiceprezes wykonawczy na Europę Środkową i Wschodnią w firmie Stadler.

Przypomnijmy, że cała umowa dotycząca zakupu 71 ezt opiewa na ponad 2,2 mld zł i będzie zrealizowana przy wsparciu środków unijnych. Wartość dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020 to 96,16 mln zł. Kolejne dofinansowanie pochodzi z POIiŚ i wynosi 580 mln zł. Na realizację inwestycji KM otrzymały także kredyt na ponad miliard zł z Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO Banku Polskiego.

 

TAGI

Koleje MazowieckieStadler Polska

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: