Menu
Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na montaż systemu ETCS w Impulsie

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na montaż systemu ETCS w Impulsie

2016-07-07

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na dostawę i montaż systemu ERTMS/ETC w jednym elektrycznym zespole trakcyjnym typu 45WE, czyli w Impulsie, który został wyprodukowany i dostarczony przewoźnikowi w 2015 roku przez Newag. Skład jest przystosowany do zabudowy systemem ETCS.

Koleje Mazowieckie wymagają, żeby wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie sześciu tygodni od momentu podpisania i udzieli dwuletniej gwarancji jakości na dostarczone części, materiały oraz prace montażowe. Firmy biorące udział w postępowaniu przetargowym muszą wnieść wadium w wysokości dwudziestu sześciu tysięcy złotych. Jedynym kryterium w wyborze oferty jej cena. Oferty należy złożyć w siedzibie Kolei Mazowieckich do 13 lipca 2016 roku (godz. 9.30).

ETCS (ang. European Train Control System) to kluczowy element ujednoliconego Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym. System jest wdrażany na liniach kolejowych w Unii Europejskiej i opiera się na tzw. sygnalizacji kabinowej, pozwalającej zobrazować sytuację na linii kolejowej – nie tylko na semaforach, ale także na pulpicie w kabinie maszynisty. System wykonuje cześć zadań maszynisty, umożliwia rozpędzenie pociągów do prędkości powyżej 160 km/h i zwiększa bezpieczeństwo na torach.

 

Fot: Newag

TAGI

Koleje Mazowieckieprzetargi

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: