Menu
Koleje Mazowieckie inwestują w tabor i zaplecze

Koleje Mazowieckie inwestują w tabor i zaplecze

2017-01-30

Zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, inwestycja w bazę utrzymania na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie oraz budowa puntu utrzymania pojazdów kolejowych w Radomiu – takie plany na najbliższe miesiące i lata mają Koleje Mazowieckie.

Polityka taborowa

Od rozpoczęcia działalności w 2005 r. spółka sukcesywnie inwestuje  w modernizację i zakup taboru. Obecnie w eksploatacji znajdują się m.in.: elektryczne zespoły trakcyjne EN76 „Elf”, 45WE „Impuls”, lokomotywy elektryczne TRAXX i GAMA oraz szynobusy serii SA. Park taborowy spółki to w 38 proc. pojazdy nowe (119 sztyk), pozostałe 62 proc. stanowią pojazdy w mniejszym lub większym stopniu zmodernizowane (197 sztuk). Przewoźnik zapowiada, że powoli zamierza odchodzić od modernizacji na rzecz zakupu wyłącznie nowego taboru, a także stopniowo wycofywać z eksploatacji starsze pojazdy – działania te mają znacząco wpłynąć na poprawę komfortu podróży.

Zakup nowoczesnego taboru pozwoli spółce stać się jeszcze bardziej nowoczesnym przewoźnikiem kolejowym – podkreślił Czesław Sulima, Członek Zarządu Kolei Mazowieckich. – Bardzo zależy nam na tym, żeby był to tabor od jednego wykonawcy, dzięki czemu pojazdy będą łatwiejsze w eksploatacji i utrzymaniu.

Do roku 2022 spółka planuje zakupić w sumie siedemdziesiąt jeden pojazdów, kolejno będzie to: sześć pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które przewidziano do obsługi relacji Warszawa – Działdowo (do 2018 r.); dziesięć dwuczłonowych ezt do obsługi relacji Radom – Dęblin, Radom – Skarżysko-Kamienna, Radom – Drzewica, Radom – Warka (do 2019 r.); oraz pięćdziesiąt pięć sztuk pięcioczłonowych ezt do obsługi relacji w obrębie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (w latach 2019–2022).

Baza utrzymaniowa w Sochaczewie

Inwestycje w tabor wiążą się z inwestycjami w bazę utrzymaniową.

– Nowy tabor trzeba odpowiednio utrzymywać, aby zachować jego możliwości eksploatacyjne, dbać o bezpieczeństwo oraz poprawiać jakoś podróżowania – powiedział Sulima. – Do tej pory nasz tabor, na wyższych poziomach utrzymania, był wysyłany do firm zewnętrznych. Nie zawsze jednak byliśmy zadowoleni z jakości dostarczanych usług. Kwestie utrzymaniowe dodatkowo komplikowały procedury przetargowe. Nadszedł więc czas na zapewnienie utrzymania taboru we własnym zakresie.

W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, sfinansowana i wybudowana wolnostojąca hala napraw pojazdów dla poziomu utrzymania P4. Dzięki hali możliwe będzie przeprowadzanie napraw pojazdów różnych typów, w tym: elektrycznych zespołów trakcyjnych, lokomotyw oraz wagonów piętrowych.

Nowa inwestycja będzie przylegała do istniejącej Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie i będzie składała się z: hali napraw nadwozi wraz z malarnią, przesuwni wraz z przesuwnicą, specjalistycznych warsztatów naprawczych i przeglądowych, powierzchni magazynowych, całopociągowej myjni taboru i torów postojowych. Głównym założeniem projektu jest obniżenie kosztów okresowych napraw taboru.

– Inwestycję chcemy realizować w partnerstwie publiczno-prywatnym – podkreślił Sulima. – Teraz jesteśmy na etapie wyłaniania partnera prywatnego. Najprawdopodobniej całe przedsięwzięcie ruszy w 2020 r.

Inwestor prywatny będzie mógł wykonywać naprawy taboru dla innych przewoźników kolejowych.

Punkt utrzymania pojazdów w Radomiu

Zaplecze, które ma powstać w Radomiu, będzie wyposażone m.in. w: halę przeglądowo-naprawczą, nowoczesną myjnię przejazdową, zaplecze socjalne, tory postojowe oraz magazyny. Nowy punkt utrzymania pojazdów kolejowych ma posłużyć do wykonywania przeglądów pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów trakcyjnych dwuczłonowych w poziomach utrzymania P1 oraz P2 bez konieczności ich rozłączania.

– Dzięki inwestycji w bazę i punkt utrzymaniowy podniesie się jakość wykonywanych napraw, a my, jako spółka, będziemy mieli wpływ na terminy przeprowadzania napraw oraz obniżenie kosztów – podsumował Sulima.

TAGI

Koleje Mazowieckie

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: