Menu
Wyniki Grupy PKP CARGO za I kwartał 2016 roku

Wyniki Grupy PKP CARGO za I kwartał 2016 roku

2016-05-24

Po pierwszym kwartale 2016 roku Grupa PKP CARGO zanotowała straty na poziomie 66 mln złotych, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów (1,03 mld złotych, wzrost o 15% rdr) i nakładów inwestycyjnych (185 mln złotych, wzrost o 73% rdr). Jako przyczynę ujemnego wyniku netto Spółka wskazuje m.in. zjawisko sezonowości, spadek cen transportu węgla oraz wzrastającą konkurencję pomiędzy przewoźnikami.

W omawianym okresie rozliczeniowym praca przewozowa PKP CARGO wyniosła 6, 54 mld tkm (wzrost o 2% w stosunku do roku ubiegłego). W porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku, największe wzrosty zanotowano w przewozach paliw płynnych (+110%), intermodalnych (+17%), drewna i płodów rolnych (+10%), a także węgla kamiennego (+6%). Jedynym segmentem z ujemną dynamiką pracy przewozowej był segment kruszyw i materiałów budowlanych. Przewieziony w pierwszym kwartale wolumen masy osiągnął 25,44 mln ton (wzrost o 6% w stosunku do roku ubiegłego).

Rynki zagraniczne

Są już widoczne pierwsze rezultaty wprowadzenia w życie strategii rozwoju PKP CARGO za granicą. Po pierwszym kwartale 2016 roku polski przewoźnik zwiększył wolumen masy przewiezionej poza krajem o 12%, w tym czasie wykonana za granicą praca przewozowa wzrosła o ponad 85 % w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku. Przewozy zwiększyło także AWT – należący do Grupy PKP CARGO przewoźnik z Czech. W pierwszym kwartale jego przewozy wzrosły o blisko 20% w ujęciu 13% w ujęciu pracy przewozowej.

„W ostatnich czterech latach praca przewozowa PKP CARGO wykonana poza granicami kraju wzrosła prawie czterokrotnie. Inwestujemy w tabor do obsługi połączeń za granicą, rozbudowujemy i zwiększamy przepustowość naszej sieci terminali wykorzystywanych do obsługi połączeń międzynarodowych. Te działania przynoszą wymierne rezultaty” – podsumował Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.

PKP CARGO wychodzi naprzeciw klientom

Nowy zarząd PKP CARGO za jeden z najważniejszych celów stawia sobie wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, m.in. poprzez przyspieszenie procesu decyzyjnego. „Aby skuteczniej zaspokajać potrzeby klientów, zmieniamy podejście do naszych partnerów biznesowych – tłumaczył Maciej Libiszewski. – Priorytetem Grupy PKP CARGO jest postawienie klienta w samym środku naszego biznesu. Oferujemy kompleksową obsługę logistyczną i w każdym indywidualnym wypadku ofertę dostosowujemy do konkretnych potrzeb”.

Zadania na przyszłość

W nadchodzących miesiącach Grupa PKP CARGO zamierza skupić się na finalizacji akwizycji kolejowych aktywów Grupy PKN Orlen, tj. spółki KolTrans oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia. Przejęcie tych przewoźników ma znacząco wzmocnić pozycję PKP CARGO w segmencie paliw płynnych. Obecnie spółka oczekuje na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kolejnym zadaniem stojącym przed PKP CARGO jest informatyzacja procesu przewozowego. Spółka pracuje nad zaimplementowaniem nowoczesnych rozwiązań, mających na celu sprawniejsze i łatwiejsze zarządzanie taborem oraz infrastrukturą (w tym siecią terminali). W przyszłości system informatyczny ma m.in. umożliwić klientom monitorowanie  realizacji kontraktów w czasie rzeczywistym.

Najważniejszym wyzwaniem będzie dla PKP CARGO optymalizacja kosztów działalności operacyjnej. „Usprawnienie kontroli oraz optymalizacja ponoszonych kosztów w realizacji wszystkich strategicznych celów do jedno z podstawowych zadań, jakie stawiamy sobie na najbliższe miesiące” – podsumował Arkadiusz Olewnik, Członek Zarządu PKP CARGO ds. finansowych.

 

Zdjęcie, żródło: PKP CARGO

TAGI

PKP CARGO

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: