Menu
Współpraca Grupy Azoty i PKP CARGO

Współpraca Grupy Azoty i PKP CARGO

2016-06-24

W czwartek 23 czerwca prezesi Grupy Azoty i PKP CARGO zawarli dwuletni kontrakt na przewóz produktów nawozowych i chemicznych. Umowę podpisano w obecności Ministra Skarbu Państwa Dawida Jancewicza w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.

Szacunkowa wartość kontraktu wynosi blisko 200 mln złotych. W jego ramach PKP CARGO będzie świadczyć kompleksowe usługi transportowe na rzecz Azoty – przewóz nawozów, wyrobów chemicznych i ładunków w kontenerach, obsługa dostaw w kraju oraz w ruchu międzynarodowym (m.in. połączenia z polskimi portami). Część transportów obejmie przewozy pomiędzy spółkami Grupy Azoty. Współpracę reguluje umowa ramowa oraz oddzielne umowy wolumenowe z pięcioma spółkami chemiczno-nawozowego potentata: Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Grupą Azoty Kopalnie oraz Zakładami Chemicznymi SIARKOPOL SA z siedzibą w Grzybowie.

Podczas spotkania minister Dawid Jancewicz podkreślił, że współpraca spółek o kluczowym znaczeniu dla krajowej gospodarki realizuje ministerialny program wzmacniania patriotyzmu gospodarczego. „Cieszę się, że PKP Cargo i Grupa Azoty nawiązują ścisłą kooperację i jestem przekonany, że przyczyni się ona do wzmocnienia ich rynkowej pozycji nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Odbudowanie silnej i niezależnej rodzimej gospodarki jest priorytetem, jaki stawia przed sobą MSP. Wierzę, że wymiana usług i doświadczeń w ramach spółek opartych na polskim kapitale, a tym samym zatrzymanie w kraju ich środków finansowych, będzie solidnym fundamentem w budowie zarówno zdrowego przemysłu, jak również zasobnego społeczeństwa” – powiedział.

Nowy kontrakt jest kontynuacją dotychczasowej współpracy pomiędzy Grupą Azoty a PKP CARGO. W zeszłym roku PKP CARGO przetransportował dla Grupy Azoty 3,5 mln ton towarów. Obsługa kontraktu związana jest z uruchamianiem prawie dziesięciu pociągów dziennie. Transporty są realizowane w systemie całopociągowym oraz w ramach przewozów rozproszonych przy wykorzystaniu taboru PKP CARGO oraz składów własnych Grupy Azoty. Na podstawie odrębnej umowy z Grupą Azoty PKP CARGO przewozi także węgiel ze śląskich kopalń i lubelskiej Bogdanki.

W ten sposób Prezes Zarządu Grupy Azoty Mariusz Bober podsumował wieloletnią i pełną sukcesów współpracę z PKP CARGO: „Spółka ta dysponuje największym taborem kolejowym, obejmującym specjalistyczne wagony do przewozu chemii oraz cechuje się elastycznym podejściem do tego ogromnego przedsięwzięcia logistycznego, obejmującego transport do i ze spółek rozlokowanych na terenie całego kraju. Kontrakt zabezpiecza przewozy 60 proc. naszych rocznych wolumenów. Poprzez ścisłą współpracę, jak w jednym zintegrowanym organizmie w ramach Grupy Azoty, eliminujemy wiele rodzajów ryzyka związanego z transportem na czas potężnych wolumenów produktów i surowców”.

Prezes Zarządu PKP CARGO Maciej Libiszewski w swojej wypowiedzi dla prasy również zwrócił uwagę na profesjonalny i progresywny rozwój relacji z Grupą Azoty. „Grupa Azoty jest naszym wieloletnim, strategicznym klientem, którego obsługa wymaga od przewoźnika dużego potencjału i doświadczenia. Podpisane dziś umowy przedłużające naszą współpracę potwierdzają wysoką jakość usług PKP CARGO i jednocześnie potwierdzają istotną rolę towarowego transportu kolejowego w Polsce. Jesteśmy gotowi do dalszego wzmacniania partnerstwa z Grupą Azoty i świadczenia najwyższej jakości usług na rzecz jej spółek” – powiedział.

       

Zdj.: PKP CARGO

TAGI

PKP CARGO

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: