Menu
UTK: Możliwe korzystne zmiany w TSI Hałas

UTK: Możliwe korzystne zmiany w TSI Hałas

2018-05-09

Dobiegają końca prace nad projektem zmiany Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności dotyczącej hałasu. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Polski, w tym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, udało się wynegocjować dla polskich przewoźników towarowych korzystne rozwiązanie. Do końca 2036 r. możliwa będzie na terenie kraju eksploatacja najpopularniejszych typów wagonów z kołami obręczowanymi.

Projekt zmienionej TSI Hałas wprowadza obowiązek wyznaczania odcinków linii kolejowych – tzw. „cichych sekcji” – na których od 8 grudnia 2024 r. (daty wejścia w życie rozkładu jazdy 2024/2025) mogłyby poruszać się wyłącznie wagony towarowe spełniające normy w zakresie emisji hałasu podczas przejazdu. Ciche sekcje powstaną na liniach, po których średnio w ciągu roku przejeżdża powyżej 12 pociągów towarowych w porze nocnej (godz. 22-6). Aby uniknąć tworzenia wąskich gardeł na sieci kolejowej, warunek ten musi być spełniony minimum na odcinku 20 km.

Aby obecnie używane wagony towarowe mogły poruszać się po cichych sekcjach muszą zostać wyposażone w kompozytowe wstawki hamulcowe czy hamulce tarczowe. Wymiana wstawek hamulcowych z żeliwnych na kompozytowe jest tańsza, jednak może nieść za sobą dodatkowe koszty. W większości wagonów konieczna jest też wymiana kół z obręczowanych na monoblokowe. To zwiększa koszty dostosowania nawet siedmiokrotnie. Szacuje się, że dostosowanie taboru towarowego do nowych regulacji kosztowałoby polskich przewoźników nawet 2 mld zł. 

Od początku prac w Agencji przedstawiciele Polski promowali rozwiązania uwzględniające specyficzną sytuację polskiego rynku przewozów towarowych i prowadzące do ograniczenia kosztów dostosowania dla przewoźników i właścicieli wagonów. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego pod koniec 2017 r. zgłosił propozycję tzw. szczególnego przypadku umożliwiającego dalszą eksploatację określonych grup wagonów na cichych sekcjach w Polsce.

Propozycja Prezesa UTK spotkała się ze zrozumieniem Agencji i została ujęta w projekcie TSI Hałas. Dzięki temu rozwiązaniu wagony:

 • wyposażone w koła obręczowane,
 • z jednostronnym hamowaniem kół (konfiguracją wstawek hamulcowych 1Bg lub 1Bgu),
 • w ruchu „s” (do 100 km/h) wyposażone w hamulec „ss”,
 • w ruchu „ss” (do 120 km/h), które nie są wyposażone w koła odporne termicznie i zawór hamulcowy z załamaną charakterystyką

będą mogły być w dalszym ciągu eksploatowane z żeliwnymi wstawkami hamulcowymi na cichych sekcjach w Polsce. Te typy to około 75 proc. eksploatowanych w Polsce wagonów towarowych. Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe do końca 2036 r. Jeżeli w sąsiadującym z Polską państwie członkowskim obowiązywać będzie analogiczny szczególny przypadek, takie wagony będą mogły być eksploatowane w ruchu między tymi państwami. Wiele wskazuje na to, że będzie to możliwe w ruchu między Polską i Czechami.

W najbliższym czasie projekt zmiany TSI Hałas trafi do Komisji Europejskiej, gdzie będzie przedmiotem dyskusji i głosowania w Komitecie ds. Bezpieczeństwa i Interoperacyjności Kolei z udziałem przedstawicieli państw członkowskich. Ostateczne zakończenie prac nad dokumentem i jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej planowane są w pierwszej połowie 2019 r.

Pierwotny projekt TSI Hałas przewidywał konieczność dostosowania wszystkich wagonów do końca 2025 r. Jeśli polskie propozycje zostaną zaakceptowane, to konieczne będzie dostosowanie tylko taboru poruszającego się po „cichych sekcjach” i nieobjętego szczególnym przypadkiem – a więc około 25 proc. polskich wagonów towarowych. Pozostałe wagony będą mogły być eksploatowane na terenie Polski bez zmian do końca 2036 r.

Zmiana TSI Hałas będzie pierwszą specyfikacją, która znajdzie zastosowanie do istniejących podsystemów strukturalnych – w tym przypadku w podsystemie „tabor”. Umożliwia to nowa dyrektywa 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

 

TAGI

Urząd Transportu Kolejowego

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry