Menu
Rośnie zainteresowanie przewozami intermodalnymi

Rośnie zainteresowanie przewozami intermodalnymi

2017-03-03

W 2016 r. przetransportowano koleją ponad 12,8 mln ton ładunków w przewozach intermodalnych. Jest to najlepszy wynik w historii tego segmentu rynku. Pod względem masy przewiezionych ładunków 2016 r. był lepszy od 2015 r. prawie o 25 proc.

Z danych zebranych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2016 r. wzrosła o ponad 2,4 mln ton w porównaniu do roku 2015. Praca przewozowa wzrosła o ponad 0,7 mld tono-km w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Istotnie wzrosła też liczba przewożonych jednostek oraz TEU. W strukturze przewożonych jednostek, podobnie jak w latach poprzednich, dominowały kontenery 20 i 40-stopowe.

Dla dalszego rozwoju przewozów intermodalnych konieczne są działania wspierające ten segment rynku.

– Miniony rok można ocenić jako dobry i jednocześnie pozwalający patrzeć perspektywicznie w przyszłość. Ważne, by wpierać rozwój transportu intermodalnego przez zagwarantowanie mu na wiele lat odpowiedniej ulgi – ocenia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej transport intermodalny stanowi ważną gałąź w przewozach towarowych i jest realną alternatywą dla mniej bezpiecznego środka transportu jakim są przewozy drogowe.

Urząd Transportu Kolejowego przygotował krótkie opracowanie dotyczące przewozów intermodalnych w 2016 r. Analizie poddano podstawowe parametry charakteryzujące ten segment rynku. Przedstawiono strukturę jednostek wykorzystywanych w transporcie intermodalnym. Pokazano również dane na temat średnich odległości w perspektywie ostatnich pięciu lat.

 

Źródło: UTK

TAGI

transport intermodalnyUrząd Transportu KolejowegoUTK

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: