Menu
Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

2017-04-07

Przeznaczone do likwidacji przez poprzedni Zarząd PKP CARGO punkty utrzymania taboru (PUT) w Południowym Zakładzie Spółki z powodzeniem wywiązują się z zadań utrzymaniowych. W Jaśle, Stróżach i Nowym Sączu wykonano od stycznia 2016 roku ponad 11 tys. przeglądów i napraw lokomotyw i wagonów.

Po zmianie Zarządu PKP CARGO i przyjęciu z początkiem 2016 r. nowej struktury organizacyjnej w Południowym Zakładzie Spółki rozpoczęto niezwłocznie proces odtworzenia potencjału utrzymaniowego w tych obiektach Zakładu, w których wygaszano pracę w latach 2014-2015. W tym celu odwołano pracowników z tzw. nieświadczenia pracy i przywrócono ich kwalifikacje zawodowe (badania lekarskie, uprawnienia itp.), zweryfikowano potrzeby w zakresie zatrudnienia i przeprowadzono realokację pracowników, w tym weryfikację pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i średniego nadzoru (naczelników sekcji, mistrzów). Ponadto uruchomiono szkolenia, aby choć częściowo wypełnić lukę powstałą po odejściu pracowników w ramach PDO w 2015 r.

Kolejnym etapem przywracania funkcji naprawczych punktów utrzymania planowanych do reaktywacji była realokacja urządzeń technicznych i narzędzi, a następnie weryfikacja zamówień na części zamienne i materiały niezbędne do wykonywania czynności utrzymaniowych taboru. Dokonano także oceny możliwości utrzymaniowych tych punktów i złożono deklarację dotyczącą wysokości realizowanych w nich zadań utrzymaniowych.

W okresie od stycznia 2016 r. do marca 2017 r. punkty utrzymania taboru w Jaśle, Stróżach i Nowym Sączu wykonały łącznie 1841 napraw bieżących, 755 przeglądów P1,  198 przeglądów P2 oraz 6 przeglądów P3 lokomotyw, a także 8095 napraw bieżących, 442 przeglądy P3 i  74 naprawy główne wagonów. Przyczyniło się do podniesienia potencjału taborowego spółki w ubiegłorocznym oraz bieżącym procesie przewozowym.

– Mamy satysfakcję, że sprawdziła się koncepcja z przywróceniem do pełnej aktywności punktów utrzymania taboru. Ważnym czynnikiem sprzyjającym ich reaktywacji była bieżąca współpraca ze związkami zawodowymi oraz zrozumienie dla wprowadzanych zmian ze strony zatrudnionych tam pracowników. Zaowocowało to systematycznie zwiększającą się realizacją zadań oraz poprawą wydajności pracy połączoną z działaniami na rzecz racjonalizacji ponoszonych kosztów – powiedział Maciej Libiszewski, prezes Zarządu PKP CARGO.

Dostrzegane są możliwości dalszego zwiększenia efektywności pracy reaktywowanych PUTów, co będzie zależało od możliwości pozyskania dla nich niezbędnych środków inwestycyjnych.

 

Fot: PKP Cargo

TAGI

PKP CARGO

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: