Menu
Przewozy towarowe w pierwszym półroczu 2019

Przewozy towarowe w pierwszym półroczu 2019

2019-08-01

W pierwszym półroczu 2019 roku rynek towarowych przewozów kolejowych w Polsce odnotował spadek przewozów r/r, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej (o 5,2 proc.). Łącznie przewieziono 117,1 mln ton ładunków, przy czym zmniejszenie przewozów r/r wykazali zarówno Grupa PKP CARGO, jak i konkurencyjni operatorzy. Wykonana przez kolej praca przewozowa była równa 27,6 mld tkm.

Czerwiec 2019 roku był siódmym z kolei miesiącem, w którym rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce odnotował spadek przewiezionych ładunków r/r. Jednocześnie wolumen transportowanych towarów kurczył się r/r w najszybszym tempie od początku 2019 roku i wyniósł 18,4 mln ton (-11,0 proc. r/r), tj. był to najmniejszy miesięczny wolumen przewozu od lutego 2017 r. Czerwiec 2019 roku przyniósł także kontynuację trwającego od kwietnia 2019 roku trendu spadkowego wykonanej przez rynek pracy przewozowej, w przypadku której dynamika spadku silnie przyspieszyła (-10,7 proc. r/r wobec -7,7 proc. r/r w maju br.). W konsekwencji, praca przewozowa rynku obniżyła się do poziomu 4,4 mld tkm.

Główne powody takiej sytuacji to spadek przewozów kruszyw, węgla kamiennego oraz rud i wyrobów metalowych – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Cały rynek kolejowy odczuwa skutki wstrzymania lub opóźnienia części dużych inwestycji infrastrukturalnych, gdyż to odbija się na wielkości przewożonego kamienia. Kolejarze wożą też mniej węgla, bo elektrownie i elektrociepłownie mają jeszcze spore zapasy surowca, a ponadto część bloków energetycznych jest w remontach. Na naszą niekorzyść działa też zmniejszenie produkcji przez branżę stalową, bo wozimy mniej rud metali oraz wyrobów gotowych – wyjaśnia prezes Warsewicz.

W czerwcu 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 7,7 mln ton towarów. Natomiast praca przewozowa wyniosła 2,0 mld tkm. Warto zauważyć, iż mimo dużych spadków przewozów całego rynku, w ujęciu miesiąc do miesiąca udział rynkowy Grupy PKP CARGO zwiększył się – jeśli chodzi o masę towarową wzrósł o 0,43 proc. m/m i względem pracy przewozowej o 1,52 proc.

W pierwszym półroczu 2019 roku pociągi PKP CARGO przewiozły 50,0 mln ton towarów, co oznacza spadek o 7,8 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Praca przewozowa osiągnięta przez Grupę w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku wyniosła 12,6 mld tkm i była niższa o 10,4 proc. niż w analogicznym okresie roku 2018.

Grupa PKP CARGO odnotowała w czerwcu 2019 roku zwiększone przewozy koksu i węgla brunatnego, które wynikały m.in. z przewozów w eksporcie dla klienta z południowej Europy. Przewieziono 318,4 tys. ton tych towarów, co oznacza wzrost o 17,8 proc. r/r oraz o 4,2 proc. w porównaniu z czerwcem 2017 roku.

W czerwcu br. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku w Grupie PKP CARGO o 17,2 tys. ton wzrosły przewozy innych płodów rolnych (+87,1 proc). O 63,9 proc. wzrosły także r/r przewozy w tej grupie towarowej w pierwszym półroczu 2019 roku.

Eksperci oczekują, że w kolejnych kwartałach 2019 roku towarowe przewozy kolejowe powinny wzrosnąć głównie z tej racji, iż przyspieszeniu ulegną roboty przy budowie dróg i linii kolejowych, a branża energetyczna będzie musiała odbudować zapasy węgla. Niewiadomą pozostają przewozy dla klientów z sektora metalowego, gdyż jest ryzyko, że z powodu unijnej polityki klimatycznej ta branża może jeszcze bardziej ograniczyć produkcję.

TAGI

PKP CARGO

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry