Menu
Przewozy intermodalne. Wyzwania stojące przed transportem kolejowym

Przewozy intermodalne. Wyzwania stojące przed transportem kolejowym

2016-05-31

Z najnowszej analizy wykonanej przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że intermodalny transport kolejowy może być konkurencyjny wtedy, kiedy większość przewozu drogowego wykonywana jest na płatnych odcinkach autostrad. W takich przypadkach opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej z uwzględnieniem ulgi intermodalnej są mniejsze niż opłaty w transporcie samochodowym spełniającym wymogi unijnej normy emisji spalin.

Urząd Transportu Kolejowego przeanalizował przewozy ładunków w transporcie intermodalnym z wykorzystaniem transportu drogowego oraz kolejowego, uwzględniając koszty dostępu do infrastruktury oraz terminali w Gdyni, Brzegu Dolnym, Kutnie, Gądkach, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Pruszkowie i Radomsku. Wybierając terminale do badania UTK kierował się ich umiejscowieniem w stosunku do dużych aglomeracji miejskich i głównych szlaków drogowo-kolejowych na terytorium kraju. Analizie poddano przewóz samochodami ciężarowymi 25 kontenerów czterdziestostopowych oraz przewóz analogicznego ładunku pociągiem o masie ok. 1000 ton, składającym się z 25 wagonów platform.

Jak wypadło porównanie transportu kolejowego i drogowego? Średni koszt opłaty za 1 km dla 25 samochodów ciężarowych spełniających normę emisji spalin Euro 2 wyniósł 9,95 PLN i 6,94 PLN dla normy Euro 5. W transporcie kolejowym średni koszt 1 pociągokilometra oscyluje na poziomie 11,12 PLN, a po uwzględnieniu ulgi intermodalnej wynosi 8,34 PLN. Transport kolejowy jest więc korzystniejszy od transportu drogowego – oczywiście przy założeniu, że przewoźnicy w transporcie drogowym spełniają normy unijne dotyczące emisji spalin oraz wybierają płatne trasy szybkiego ruchu. Jednak wielu z nich unika dodatkowych kosztów, decydując się na bezpłatne drogi lokalne. Na takich trasach kolej nie jest w stanie konkurować z transportem drogowym.

Według Urzędu Transportu Kolejowego konieczne jest zatem podjęcie szeregu czynności, mających na celu podniesienie konkurencyjności przewozów kolejowych. Potrzebna jest rozbudowa systemu terminali przeładunkowych, modernizacja infrastruktury, poprawienie przepustowości i realnego czasu przejazdu, utrzymanie ulgi intermodalnej oraz stworzenie preferencyjnych zasad dostępu do infrastruktury, np. zwiększenie priorytetu pociągów intermodalnych. UTK zauważa ponadto, że we wspólnym interesie wszystkich zaangażowanych w rynek transportu intermodalnego jest odciążenie transportu drogowego i przeniesienie części ładunków na transport kolejowy.

Pełną analizę można znaleźć na stronie Urzędu Transporty Kolejowego.

UTK przestawiło też podsumowanie przewozów intermodalnych na pierwszy kwartał 2016 roku. Od stycznia do marca tego roku przewoźnicy przetransportowali blisko 203,9 tysięcy jednostek, co stanowi ponad 305 tysięcy TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba jednostek wzrosła o 10,71% i 7,43% wg TEU. Łączna masa w przewozach intermodalnych wyniosła 2,789 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 958 mln tonokilometrów. Przewozy intermodalne realizowało jedenastu licencjonowanych przewoźników: PKP Cargo, PKP LHS, LOTOS Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Rail Polska, Captrain Polska, Polzung Polska, Ecco Rail, Eurotrans oraz Freightliner PL.

 

Zdjecia: PKP CARGO

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: