Menu
PLK inwestuje w usprawnienie ruchu towarowego na Śląsku

PLK inwestuje w usprawnienie ruchu towarowego na Śląsku

2016-08-18

PKP Polskie Linie Kolejowe SA sukcesywnie usprawniają połączenia towarowe na terenie Górnego Śląska. Do tej pory na ten cel zarządca infrastruktury przeznaczył już ponad 2,5 mld złotych. Na tym jednak nie koniec – w najbliższych latach na inwestycje związane z siecią towarową w regionie PLK wyda kolejnych 9 mld złotych. Obecnie ogłoszono dwa przetargi na rewitalizację linii kolejowych na Śląsku – mowa o linii nr 151 na odcinku od Krzyżanowic do Chałupek oraz o linii nr 149 z Knurowa do Leszczyny. Ich remont pozwoli na sprawne i szybsze przejazdy pociągów towarowych. Poprawie ulegnie też poziom bezpieczeństwa na torach oraz przepustowość linii , co pozytywnie wpłynie na konkurencyjność transportu kolejowego.

W ramach inwestycji na odcinku Krzyżanowice – Chałupki (linia nr 151) zaplanowano przebudowę nawierzchni kolejowej na dwóch torach oraz modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wymienione zostaną rozjazdy i nawierzchnia na siedmiu przejazdach kolejowo-drogowych, rewitalizację przejdą cztery mosty i dwa przepusty. Na przystankach w Roszkowie Raciborskim i Rudyszwałdzie perony zyskają nową, antypoślizgową nawierzchnię, zostaną podwyższone, przystosowane dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności i wyposażone w ławki, wiaty, tablice informacyjne oraz oświetlenie. Stacje Chałupki i Krzyżanowice zwiększą swoją przepustowość.

Prace na linii kolejowej nr 149 na odcinku Knurów –Leszczyny obejmą: rewitalizację ponad dziesięciu kilometrów toru, który obecnie jest wyłączony z ruchu, kompleksową przebudowę jedenastu kilometrów sieci trakcyjnej , wymianę nawierzchni kolejowej, rozjazdów oraz nawierzchni na przejeździe kolejowym , rewitalizację dwóch wiaduktów i pięciu przepustów, a także przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu: „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”.

Rozpoczęcie prac na obu liniach planowane jest jeszcze w tym roku, a ich zakończenie – na koniec roku 2017. Zamierzonym efektem prac będzie dwukrotny wzrost prędkości dla przewozów towarowych (dla linii nr 151 do 110 km/h, dla linii nr 149 do 80 km/h).

 

Fot: PKP PLK

TAGI

infrastrukturaPKP PLKprzetargi

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: