Menu
PKP LHS współpracuje z Kolejami Ukraińskimi

PKP LHS współpracuje z Kolejami Ukraińskimi

2016-07-25

W środę 20 lipca w Kijowie odbyło się spotkania zarządu spółki PKP LHS i nowego zarządu Kolei Ukraińskich (UZ), podczas którego omówiono kwestie współpracy na przejściu granicznym Izow/Hrubieszów, politykę taryfową na drugie półrocze bieżącego roku oraz stan techniczny taboru obu przedsiębiorstw. Poczyniono także plany dotyczące dalszego rozwoju i współpracy, w tym zwiększenia atrakcyjności przewozów realizowanych przez PKP LHS i UZ. Prezes Kolei Ukraińskich Wojciech Balczun zapowiedział elektryfikację odcinka Kowel-Izow, a prezes zarządu PKP LHS Zbigniew Trachichleb – elektryfikację linii po polskiej stronie granicy. Na spotkaniu poruszono również temat przyszłości przewozów intermodalnych na trasie Europa-Kaukaz-Azja z wykorzystaniem międzynarodowego korytarza transkaspijskiego i projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. Rozmowy zakończyły się zapewnieniem, że obie strony będą współpracować w celu zintensyfikowania działań i projektów, zmierzających do transportowego połączenia basenów Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego.

 

Fot: UZ

TAGI

Koleje UkraińskieLHS PKP

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: