Menu
PKP CARGO wozi więcej ładunków

PKP CARGO wozi więcej ładunków

2018-06-28

W maju PKP CARGO przewiozło 9,2 mln ton towarów, czyli o 2,2 proc. więcej niż w kwietniu 2018 r., natomiast praca przewozowa wyniosła 2,4 mld tkm i była o 2,8 proc. wyższa niż w poprzednim miesiącu.

W porównaniu do kwietnia 2018 r., w maju br. wzrosły przewozy m.in. węgla kamiennego, rud, kamienia, intermodalne i z grupy „pozostałe ładunki”. Natomiast w porównaniu do wyników z maja 2017 r., w analogicznym okresie 2018 r. Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia i transportów intermodalnych.

Większe przewozy kamienia wynikają m.in. z rosnącego zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa, co związane jest z budową nowych odcinków dróg i modernizacją linii kolejowych. Transporty PKP CARGO w segmencie kruszyw wzrosły w maju br. o 6 proc. w porównaniu do maja 2017 r. i aż o 48 proc. w odniesieniu do maja 2016 r. Natomiast w okresie styczeń – maj ten wzrost wyniósł odpowiednio: 50 proc. (w stosunku do 2017 r.) i 98 proc. (wobec 2016 r.)

Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja transportów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a także zwiększone przewozy samochodów od producenta zza południowej granicy. Przewozy intermodalne PKP Cargo w ujęciu masy w maju 2018 r. były większe o 14,7 proc. w stosunku do danych sprzed roku i 20,2 proc. większe niż w maju 2016 r. Bardzo dobrze nasze rezultaty w tym segmencie wyglądają w odniesieniu do okresu styczeń – maj. Intermodal wzrósł w tym roku o 13 proc. wobec wyników z 2017 r. i o 46 proc. w stosunku do danych za styczeń – maj 2016 r.

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę globalne przewozy PKP CARGO w okresie pięciu miesięcy 2018 r, okazuje się, że Grupa przewiozła niemal 45 mln ton ładunków – to o 5,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. i o 20,7 proc. więcej w porównaniu z tym samym czasem 2016 r. Z kolei praca przewozowa Grupy w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. przekroczyła 11,7 mld tkm i była o 5,1 proc. wyższa niż w okresie styczeń – maj 2017 r., zaś w porównaniu do 2016 r. wzrosła o 16,4 proc.

– Wyniki osiągnięte przez naszą spółkę dowodzą konsekwentnej realizacji strategii rozwoju PKP CARGO, która polega na podnoszeniu konkurencyjności i zwiększaniu udziałów w rynku – komentuje Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO SA.

 

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: