Menu
Otwarcie Nowego Jedwabnego Szlaku

Otwarcie Nowego Jedwabnego Szlaku

2016-06-21

W poniedziałek (20 czerwca) miała miejsce uroczysta inauguracja połączenia kolejowego China Railway Express. Na terenie terminalu przeładunkowego Grupy PKP CARGO w Warszawie zatrzymał się chiński pociąg kontenerowy, który przyjechał do Polski z Chengdu, ponad dziesięciomilionowej metropolii w prowincji Syczuan w Środkowych Chinach. W wydarzeniu udział wzięli: Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping, Prezydent Polski Andrzej Duda oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Skład China Railway Express złożony był z dwudziestu dwóch nowoczesnych platform kontenerowych typu Sggrs, prowadzonych przez zmodernizowaną lokomotywę EU07. Ładunek składał się między innymi z elektroniki i części samochodowych.

Inauguracji połączenia kolejowego towarzyszyło otwarcie Międzynarodowego Forum Jedwabnego Szlaku oraz IV Polsko-Chińskiego Forum Regionów. Uczestniczący w wydarzeniu Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że w relacjach pomiędzy oboma narodami istnieje wielki potencjał, który należy wykorzystać. „Wierzę, że impuls polityczny, pokazanie otwarcia politycznego na współpracę biznesową z Chinami, wpłyną na śmiałą i skuteczną realizację zawieranych porozumień, umów i memorandów” – powiedział Prezydent.

Przewodniczący ChRL Xi Jinping podkreślił, że Polska jest dobrym partnerem i przyjacielem narodu chińskiego. „Polska już od jedenastu lat pozostaje największym partnerem handlowym Chin w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział Xi Jinping. – Chiny i Polska znajdują się na dwóch końcach euroazjatyckiego mostu, priorytetem jest współpraca gospodarcza i handlowa. Będziemy działać na rzecz kontynuowania i upowszechniania ducha jedwabnego szlaku, szeroko zakrojonych konsultacji, promowania regularnego rozkwitu gospodarczego oraz utrzymania pokroju i stabilności na świecie”.

W podobnym tonie wypowiadał się minister Andrzej Adamczyk. „Jesteśmy zdeterminowani wykorzystać potencjał transportowy Polski, która jest przyjazną bramą na tradycyjnych euro-azjatyckich szlakach handlowych i transportowych” – powiedział.

Prezes PKP CARGO Maciej Libiszewski zapowiedział, że spółka zamierza inwestować w tabor i infrastrukturę niezbędną do obsługi połączeń kolejowych z Chinami. „Obecnie odbieramy piętnaście nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych do obsługi połączeń za granicą, będziemy też inwestować w platformy do przewozu kontenerów – zapewnił. – W rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku Polska może stać się hubem obsługującym wymianę handlową między Chinami a Europą Zachodnią”.

Pociągi z Chin do Polski jadą od jedenastu do czternastu dni, podczas gdy transport morski trwa od trzydziestu pięciu do nawet pięćdziesięciu, a transport lotniczy wiąże się z dużymi kosztami, dlatego rośnie zainteresowanie przewozem towarów drogą kolejową. To olbrzymia szansa dla PKP CARGO. Już teraz praktycznie wszystkie kontenery (transport intermodalny) przewożone koleją z Chin do Europy zatrzymują się w centrum logistycznym Grupy PKP CARGO w Małaszewicach. W obiekcie położonym niedaleko granicy polsko-białoruskiej następuje przeładunek na wagony normalnotorowe, którymi kontenery bezpośrednio dojeżdżają do np. Niemiec, Holandii, Czech lub Austrii. Spółki Grupy zapewniają pełną obsługę w zakresie przewozu, przeładunku, składowania, kwestii celnych i innych formalności około dwudziestu takich połączeń tygodniowo.

 

Źródła: PKP CARGO, MIB, Kancelaria Prezydenta RP
Zdjęcie: PKP CARGO

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaPKP CARGO

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: