Menu
OT Logistics przejmuje spółki Grupy STK

OT Logistics przejmuje spółki Grupy STK

2016-06-30

Grupa kapitałowa OT Logistics podpisała warunkową umowę inwestycyjną z Grupą STK. Na jej mocy OT Logistics nabędzie akcje STK SA i Kolei Bałtyckiej SA, stanowiące odpowiednio sto i osiemdziesiąt procent udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów. Łączna wartość nabycia udziałów wyniesie około 33,1 mln złotych.

Grupa kapitałowa OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym na terenach od portu w Kaliningradzie do portów w Niemczech i Holandii. Grupa skupia także podmioty wyspecjalizowane w spedycji, logistyce, transporcie drogowym i kolejowym. Z kolei Grupa STK specjalizuje się w kolejowych przewozach masowych i transporcie ładunków ponadgabarytowych. To piąty pod względem wykonanej pracy prywatny przewoźnik kolejowy w Polsce. W 2015 roku Grupa STK wypracowała 194,7 mln złotych skonsolidowanych przychodów i 18,1 mln złotych zysku netto.

W komunikacie prasowym prezes Zarządu OT Logistics Zbigniew Nowik podkreślił, że aktywizacja Grupy STK wpisuje się w szerszą perspektywę rozwoju i wzmacniania kompetencji Grupy OT Logistics w transporcie kolejowym, tak przecież istotnym z punktu widzenia logistyki i obsługi portów. „Liczymy, że synergie wynikające z przejęcia grupy kolejowej wzmocnią naszą ofertę dla klientów, co następnie przełoży się na wzrost udziałów rynkowych i rentowności z działalności transportowej. Chcemy, aby STK odgrywało ważną rolę w budowanym przez nas korytarzu Bałtyk-Adriatyk i aby specjalizowało się w transporcie produktów rolnych z Europy Środkowej do polskich portów” – powiedział.

Dla OT Logistics przejęcie i aktywizacja Grupy STK oznacza nowe aktywa kolejowe, które przełożą się na efektywniejszą obsługę transportową ładunków o dużych rozmiarach, towarów masowych (np. biomasa, węgiel, kruszywa) oraz produktów chemicznych.

Prezes Zarządu STK SA Adam Gierczek z optymizmem wypowiadał się o dołączeniu spółki do grupy kapitałowej OT Logistics. „Dołączamy do Grupy Kapitałowej o międzynarodowym zasięgu, dzięki czemu STK może skutecznie wykorzystywać swój potencjał – zaznaczył. – Jestem przekonany, że dotychczasowe kompetencje STK w zakresie przewozów specjalistycznych i masowych wpisują się w plan rozwoju OT Logistics. Niewątpliwym atutem STK jest zmotywowany i kompetentny zespół osób, z odwagą podejmujących się nowych wyzwań i zorientowanych na sukces w biznesie kolejowym. Ich wiedza na temat branży i oczekiwań klientów będzie nieoceniona dla całej Grupy Kapitałowej OT Logistics”.

Sprzedaż udziałów nastąpi wypełnieniu wszystkich warunków zawieszających, wskazanych w umowie inwestycyjnej, w tym między innymi po podjęciu przez Radę Nadzorczą OT Logistics uchwały, która zatwierdzi transakcję, po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a także po przegłosowaniu uchwały emisyjnej przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy. W ramach rozliczenia transakcji Grupa STK nabędzie 91.406 akcji serii D OT Logistics o łącznej wartości 23,4 mln złotych. Pozostałą część ceny za akacje STK SA oraz Kolei Bałtyckiej SA zostanie uregulowana w rozliczeniach bezgotówkowych.

 

Fot, źr: OT Logistics

TAGI

Grupa STKKolej BałtyckaOT LogisticsSTK SA

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: