Menu
Nowe centrum sterowania ruchem w Zamościu

Nowe centrum sterowania ruchem w Zamościu

2018-03-06

5 marca 2018 r. na stacji Zamość Bortatycze LHS odbyła się uroczystość otwarcia nowego centrum sterowania ruchem kolejowym. Nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania (LCS) Zamość Bortatycze zwiększa bezpieczeństwo i przepustowość na jednej z większych stacji Linii Hutniczej Szerokotorowej.

Inwestycja zrealizowana przez PKP LHS pozwala z jednego miejsca sterować ruchem na 47-kilometrowym odcinku linii nr 65. Zainstalowany tam komputerowy system sterowania został opracowany przez polskich inżynierów w Zakładach Automatyki Kombud.

Inwestycja wpisuje się w wizję reindustrializacji Polski oraz rządową strategię modernizacji i rozbudowy sieci kolejowej. Dzięki niej nie tylko poprawiamy warunki do wymiany handlowej, ale również dajemy impuls rozwoju Lubelszczyzny, Podkarparcia, województwa świętokrzyskiego, Małopolski i Śląska, czyli wszystkich regionów, przez które przechodzi LHS – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel.

– Nowy komputerowy system sterowania na stacji Zamość Bortatycze to większe bezpieczeństwo ruchu oraz pracy, krótszy czas obsługi pociągów i większa przepustowość trasy. Ma to istotne znaczenie ze względu na rosnący strumień towarów z Azji. Mam nadzieję, że część tych towarów trafi też na linię szerokotorową, co pomoże w rozwoju PKP LHS – mówi członek zarządu PKP SA  Mirosław Antonowicz.

– Otwarcie nowego centrum sterowania to pierwszy, ważny krok w kierunku automatyzacji całej linii nr 65. W 2017 r. przewieźliśmy ponad 10 mln ton towarów. Już w styczniu tego roku odnotowaliśmy kolejny rekord przewożąc ponad mln ton. To pokazuje, że się rozwijamy i potrzebujemy zwiększenia przepustowości, którą zapewni nam m.in. zakończona dzisiaj inwestycja. Szacujemy, że dzięki inwestycjom tylko na stacji Zamość Bortatycze codzienny czas odpraw pociągów skróci się o ok. 200 minut, co przekłada się na kilkadziesiąt tysięcy litrów zaoszczędzonego paliwa roczniemówi prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Zbigniew Tracichleb.

Sercem centrum sterowania jest serwerownia, w której pracuje zapewniający bezpieczeństwo i wspomagający pracę dyżurnych ruchu system komputerowy liczący m.in. 48 procesorów. Procesy nastawiania zwrotnic i sygnałów, obrazowanie ruchu pociągów i monitorowanie ich położenia realizowane są przez program składający się z trzech modułów, z których każdy zawiera po kilkaset tysięcy linii kodu. Ciągłość pracy urządzeń zapewniają dwie linie energetyczne, a także system UPS i w razie awarii – agregat spalinowy. Łączna długość okablowania wykorzystanego podczas modernizacji liczy ponad 43 km.

– Zamość to kolejna z ponad tysiąca instalacji zrealizowanych przez nas w całej Polsce i 50 stacja oparta o cyfrowe urządzenia sterowania ruchem opracowane przez polskich inżynierów z Kombudu. Nasze systemy są obecnie instalowane również na drugim końcu linii szerokotorowej – w Sławkowie, na Śląsku. Najdłuższy w Polsce odcinek linii kolejowej sterowany z jednego centrum znajduje się na Lubelszczyźnie, w Lubartowie. Projekt zrealizowany w Bortatyczach to kolejny dowód na to, że mamy w Polsce kompetencje do budowy nowoczesnych systemówmówi Kazimierz Frąk, prezes zarządu w Zakładach Automatyki Kombud.

Na stacji Zamość Bortatycze LHS inwestycja objęła zabudowę 22 elektrycznych napędów zwrotnicowych i wykolejnicowych, napędów rogatkowych i sygnalizatorów drogowych na przejeździe kat. A, system liczników osi, semafory, tarcze ostrzegawcze i manewrowe, elektryczne ogrzewanie rozjazdów i sieć kablową. W ramach modernizacji powstał też system telewizji przemysłowej do monitoringu przejazdu kat. A oraz obu głowic stacji wyposażony w 26 kamer przemysłowych, nowe oświetlenie i sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Na szlakach Zamość Bortatycze LHS – Zawada LHS – Szczebrzeszyn LHS zainstalowana została blokada liniowa z kontrolą niezajętości torów.

Pracownicy PKP LHS będą kierować całym ruchem z nowego dwupiętrowego budynku nastawni. Centralizacja sterowania zminimalizuje konieczność ruchu pieszego i zwiększy bezpieczeństwo pracy. Podniesie się również jej komfort. W czterokrotnie większym budynku o powierzchni 430 m2 pracownicy zyskali wygodne zaplecze socjalno-sanitarne oraz przestronną salę szkoleniową. Pomieszczenie dyżurnych ruchu znajduje się na wysokości 12 m. Przy dobrej pogodzie zapewnia to widoczność na odległość ok. 1200 m. Jednocześnie inwestycja pozwoliła przesunąć część pracowników do innych zadań, co rozwiązuje problem braku kadr powodowany tzw. luką pokoleniową.

Modernizacja stacji Zamość Bortatycze LHS stanowi element szerszego programu modernizacyjnego o wartości 300 mln zł, z czego 121 mln zł stanowi finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Łącznie do 2025 r. PKP LHS na inwestycje planuje przeznaczyć ponad 800 mln złotych. Wartość kontraktu wyniosła ok. 24 mln zł netto. Wykonawcą prac w zakresie srk, teletechniki, energetyki i robót torowo-budowlanych było konsorcjum, którego liderem były Zakłady Automatyki Kombud.

TAGI

LHS PKPMinisterstwo InfrastrukturyNowy Jedwabny Szlak

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: