Menu
Najnowsze statystyki w przewozach towarowych

Najnowsze statystyki w przewozach towarowych

2016-07-05

Urząd Transportu Kolejowego opublikował miesięczne statystki rynku przewozów towarowych za maj oraz łączne za pierwsze pięć miesięcy 2016 roku.

Z analizy przeprowadzonej przez UTK wynika, że w okresie od stycznia do maja nastąpił spadek wykonywanej pracy eksploatacyjnej o blisko 0,6% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Równolegle ze spadkiem pracy eksploatacyjnej zanotowano obniżenie pozostałych parametrów: masa przewożonych towarów zmniejszyła się o prawie 2,7%, a praca przewozowa o 0,4%.

W zestawieniu statystycznym uwzględniono sześćdziesięciu jeden przewoźników towarowych, posiadających licencję WPR wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. PKP CARGO utrzymało pozycję lidera w udziale przewoźników wg masy towarów (43,50 %, w roku ubiegłym 47,48%) oraz wg pracy przewozowej (51,04%, w roku ubiegłym 55,66%). Drugim przewoźnikiem pod względem masy towarów było DB Cargo (18,09%, w roku ubiegłym 17,71%), a pod względem pracy przewozowej – Lotos Kolej (10,50%, w ubiegłym roku 9,91%).

Z pełnymi statystykami można się zapoznać na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

Fot: UTK

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: