Menu
Lepsze przewozy towarowe w rejonie Bydgoszczy

Lepsze przewozy towarowe w rejonie Bydgoszczy

2017-02-08

Sprawniejszy transport towarów w kierunku portu w Gdyni, zwiększenie przepustowości linii, a także zapewnienie bezpiecznego przewozów ładunków pomiędzy Nową Wsią Wielką a Maksymilianowem – takie będą efekty kolejnej już inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Inwestycja usprawni m.in. przewóz ładunków w kierunku gdyńskiego portu. Transport będzie bardziej konkurencyjny. Skróci się czas przejazdu pociągów towarowych dzięki dwukrotnemu zwiększeniu prędkości z 50 do 100 km/h. Po zakończeniu modernizacji trasa zapewni sprawniejszy przejazd większej liczby składów.

Projekt jest realizowany w dwóch etapach.

W pierwszym etapie, realizowanym obecnie, remontowane jest 29 km toru, dziewięć przejazdów kolejowo-drogowych, dwa przejścia, cztery wiadukty oraz most nad Brdą. Dotychczas przebudowano 26 km toru, a na trasie pomiędzy Nową Wsią Wielką a Bydgoszczą Emilianowem gotowe są już trzy przejazdy kolejowo-drogowe. Prace obejmują także wymianę 22 km sieci trakcyjnej. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem. Zakres zaawansowania prac wynosi 75 proc. Wartość robót pierwszego etapu to ponad 54 mln zł. Zakończenie zaplanowano latem 2017 r.

Drugi etap prac oszacowano na ponad 55 mln zł. Obejmie on przebudowę 33 km jednego toru (tor nr 1) i 2 km sieci trakcyjnej. Stare elementy zastąpi nowy, bezstykowy tor na betonowych podkładach. Remont trzech przejazdów kolejowo-drogowych podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Na trasie między Bydgoszczą a Emilianowem wyremontowane i zabezpieczone zostaną m.in. dwa wiadukty. Na stacjach Bydgoszcz Emilianowo, Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Leśna i Maksymilianowo wymienionych będzie piętnaście rozjazdów. Prace zaplanowano jednocześnie na wszystkich odcinkach pomiędzy Nową Wsią Wielką, Bydgoszczą Emilianowem, Bydgoszczą Wschód a Maksymilianowem.

Roboty rozpoczną się w połowie 2017 r., a zakończ w 2019 r.

Projekt jest realizowany ze środków budżetowych.

 

Fot.: PLK

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: