Menu
Forum państw ABC. Wzmacniając Europę: Łącząc Północ z Południem

Forum państw ABC. Wzmacniając Europę: Łącząc Północ z Południem

2016-09-02

W czwartek 25 sierpnia w Dubrowniku odbyło się spotkanie państw położonych w obszarze tak zwanego Trójmorza (państwa ABC: Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne). Obecni na forum przedstawiciele dwunastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyjęli deklarację współpracy m.in. w obszarze transportu. Polskę reprezentowali: Prezydent Andrzej Duda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Prezes Zarządu PKP CARGO Maciej Libiszewski oraz Członek Zarządu PKP CARGO ds. Finansowych Arkadiusz Olewnik.

Deklarację współpracy przyjęli przedstawiciele Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. W jej ramach PKP CARGO zamierza rozwinąć swoją działalność międzynarodową i zwiększyć obecność w korytarzu Północ-Południe.

„Strategia PKP CARGO zakłada ekspansję zagraniczną, w tym w szczególności na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. To założenie wpisuje się także w strategię Prezydenta RP. Chcemy być jeszcze bardziej obecni w regionie od Adriatyku poprzez Bałtyk do Morza Czarnego. Dlatego szukamy możliwości biznesowych z przedstawicielami branży logistycznej zarówno z Polski, jak i zagranicy” – powiedział prezes Libiszewski.

PKP CARGO planuję m.in. intensyfikację połączeń z Chorwacją i innymi krajami, leżącymi w pobliżu morza Adriatyckiego. Inicjatywa ABC skupia się właśnie na rozwoju infrastruktury transportowej w oparciu o transeuropejską sieć transportową (TEN-T). Ważnym projektem związanym z forum ABC jest także połączenie Polski z Morzezm Czarnym przez porty w Rumunii i na Ukrainie, czyli przez korytarz Via Carpatia. Jego budowa jest wspólnym projektem Polski, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji oraz Turcji.

 

Fot: PKP CARGO

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaPKP CARGOTEN-TVia Carpatia

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: