Menu
Dobre wyniki PKO CARGO

Dobre wyniki PKO CARGO

2017-09-08

Grupa PKP CARGO w lipcu br. uzyskała 51,95% udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,76% pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 11,7% więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 12,3% większą niż w lipcu 2016 r.

Porównując wyniki Grupy PKP CARGO z lipca 2016 r. do analogicznego okresu br. można zauważyć, że lider przewozów towarowych zwiększył przewozy m.in. kamienia, paliw, metali, kontenerów, rud metali oraz nawozów sztucznych.

Pozyskanie transportów od konkurencyjnego przewoźnika, zwiększone zapotrzebowanie odbiorców na przewozy kruszyw do betoniarni i wytwórni mas bitumicznych, a także realizacja przewozów na potrzeby budowy kilkunastu odcinków dróg i obwodnic miast, przyczyniły się do wzrostu przewozów kamienia.

Zwiększone przewozy paliw były wynikiem zwiększonych transportów z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych, likwidujących szarą strefę w gospodarce.

Na wzrost przewozów metali wpłynęły nie tylko większe przewozy do jednej z hut na południu Polski, ale również zwiększone zapotrzebowanie kilku innych odbiorców w kraju i za granicą oraz pozyskanie transportu od konkurencyjnego przewoźnika.

Większe przewozy kontenerów uzyskano za sprawą m.in. zwiększonych transportów z portów morskich i w odwrotnym kierunku, większych przewozów w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin) oraz realizacji zwiększonych przewozów samochodów w tranzycie.

Wzrostowi uległ także przewóz rud metali, na którego wpływ miały m.in. zwiększenie zapotrzebowania na rudę żelaza ze strony jednej z czołowych hut w kraju oraz realizacja przewozów spieków do innej z hut w Polsce.

Również przewóz nawozów sztucznych zanotował dodatni wynik, m.in. dzięki wzrostowi eksportu przez porty morskie, w związku z odzyskaniem przewozów od konkurencyjnego przewoźnika oraz zwiększonemu zapotrzebowaniu na usługi transportowe, jednego z kluczowych producentów nawozów w kraju.

W porównaniu do czerwca br., w lipcu br. wzrosły przewozy m.in. kamienia, piasku, innych artykułów chemicznych, kontenerów i paliw.

Po pierwszych siedmiu miesiącach br. udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,60% do 45,26% (+1,66 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,13% do 52,55% (+1,42 p.p.). Udział rynkowy Grupy PKP CARGO w lipcu br. w porównaniu do lipca 2016 r. w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,41% do 44,76% (+1,36 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,57% do 51,95% (+0,38 p.p.).

Lipiec br. był kolejnym miesiącem, w którym Grupa PKP CARGO uzyskała dobre wyniki przewozowe. Przewiozła 9,15 mln ton towarów, czyli o 11,7%  więcej niż w lipcu 2016 r. Miała przy tym wysoki,  wynoszący 61,1% , udział we wzroście r/r całego rynku w ujęciu masy towarowej w lipcu br.

Wykonana przez Grupę w lipcu br. praca przewozowa wyniosła 2,45 mld tkm, czyli o 12,3 % więcej niż w lipcu 2016 r. Udział Grupy we wzroście r/r rynku pod względem pracy przewozowej w lipcu br. roku wyniósł 55,3%.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy po pierwszych siedmiu miesiącach br. były o 13,5% większe, a praca przewozowa o 11,2 proc. większa niż w analogicznym okresie 2016 r. Udziały Grupy we wzroście rynku w okresie od stycznia do lipca br. wynosiły odpowiednio 63,2% i 69,9%.

Wolumeny przewozów zrealizowanych przez Grupę PKP CARGO po siedmiu miesiącach br. przewyższają także wolumeny z tego samego okresu 2015 r., o 1,3% w masie towarowej i 0,9% w pracy przewozowej, co stanowi kolejny krok Grupy w kierunku odzyskania udziałów w rynku sprzed dwóch lat.

EG

 

Fot: PKP SA

TAGI

PKP CARGO

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry