Menu
Cargotor otrzyma 3,2 mln euro z Unii Europejskiej

Cargotor otrzyma 3,2 mln euro z Unii Europejskiej

2016-12-12

Środki na inwestycje pochodzą z drugiego naboru CEF, który odbył się na przełomie 2015 i 2016 roKomisja Europejska przekazała polskim beneficjentom podpisane umowy o dofinansowanie szesnastu inwestycji transportowych. Otrzymają one 8 mld zł wsparcia z Instrumentu Łącząc Europę (CEF). Wśród beneficjentów jest Cargotor, spółka z Grupy PKP Cargo.ku. Cargotor otrzyma wsparcie w wysokości 3,2 mln euro na „Modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią“.

 „Wykonanie inwestycji pozwoli na trzykrotne zwiększenie przepustowości oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, a co za tym idzie umożliwi w pełni  wykorzystanie potencjału i położenia Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze w odpowiedzi na potrzeby obsługi przewoźników korzystających z Nowego Jedwabnego Szlaku, w tym przede wszystkim PKP Cargo“ powiedział Jacek Rutkowski, prezes Cargotoru.

Dofinansowane inwestycje będą lub są już realizowane poza Cargotorem przez cztery podmioty – PKP PLK, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Większość z nich zostanie zakończona w 2020 roku. Łączne dofinansowanie UE dla wszystkich szesnastu projektów to prawie 1,9 mld euro (ponad 8 mld zł).

Do lutego 2017 r. trwa trzeci nabór CEF. „Do rozdysponowania dla naszego kraju pozostało 300 mln z puli 4,14 mld euro. Polscy zarządcy infrastruktury drogowej i kolejowej przygotowują kolejne wnioski. Nie ulega wątpliwości, że ich wartość kilkukrotnie przekroczy dostępne środki. Składamy je jednak, bo chcemy dać sygnał Komisji Europejskiej, że mamy gotowe projekty. Walczymy też o dodatkowe fundusze, których pozyskanie jest możliwe, jeśli inne kraje nie wykorzystają swoich kopert. Będziemy aplikować również o środki z puli ogólnej przeznaczonej dla wszystkich krajów UE. W tej chwili mamy już ponad takich trzydzieści propozycji“ – zapowiedział Witold Słowik, wiceminister rozwoju.

 

Fot: PKP Cargo

TAGI

CEFPKP CARGO

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: