Menu
Arkadiusz Olewnik został prezesem zarządu AWT

Arkadiusz Olewnik został prezesem zarządu AWT

2016-07-20

We wtorek 19 czerwca Zbigniew Klepacki został odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu spółki AWT a.s, największego podmiotu Grupy AWT. Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Arkadiuszowi Olewnikowi, Członkowi Zarządu PKP CARGO ds. Finansowych.

Arkadiusz Olewnik ukończył Ekonomikę Produkcji w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach związanych z sektorem kolejowym. Pełnił między innymi następujące funkcje: Członka Zarządu – Dyrektora Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego w PKP SA (2005-2008), Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO SA i Członka Rady Nadzorczej Trade Trans SA (2005-2008), Pełnomocnika Zarządu ds. Inwestycji w POC Dipservice (obecnie Polski Holding Nieruchomości SA, 2008-2009), Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w Kolejach Mazowieckich (2009-2012) oraz eksperta rynku infrastrukturalnego (2013-2016). Od marca 2016 roku piastuje stanowisko Dyrektora Kontrolingu Finansowego i Relacji Inwestorskich w PKP CARGO.

Zbigniew Klepacki był Prezesem Zarządu spółki AWT a.s. od czerwca 2015 roku.

AWT jest drugim pod względem wielkości towarowym przewoźnikiem kolejowym w Czechach. W skład Grupy AWT wchodzą także towarowi przewoźnicy kolejowi działający na terenie Słowacji i Węgier. Podmioty z Grupy AWT, oprócz przewozów towarów koleją, oferują kompleksową obsługę bocznic kolejowych, spedycję i logistykę w oparciu o transport kolejowy oraz serwis i wynajem taboru kolejowego. Wykonują prace budowlane, rekultywacyjne i zajmują się gospodarką odpadami. Grupa AWT posiada strategicznie położony terminal intermodalny w Paskovie pod Ostrawą.

 

Fot, źródło: PKP CARGO

TAGI

AWTPKP CARGO

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: