Menu
Wspólny bilet na Pomorzu. Dofinansowanie dla projektu InterConnect

Wspólny bilet na Pomorzu. Dofinansowanie dla projektu InterConnect

2017-05-29

W projekcie „InterConnect – wdrożenie zintegrowanego systemu poboru opłat oraz jednolitej informacji pasażerskiej” uczestniczy dziewięciu partnerów: ze Szwecji, Niemiec, Danii, Litwy, Estonii oraz Polski. Wśród nich jest województwo pomorskie, które przyjmie na siebie rolę koordynatora największego pakietu działań o wartości 2 mln euro. Z tej kwoty aż 1,5 mln euro zostanie zainwestowanych na Pomorzu. Dzięki środkom UE oraz przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku opracowany zostanie nowoczesny system pobierania opłat za przejazd w komunikacji publicznej oraz przeprowadzone będą jego testy w wybranych miastach regionu: Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Starogardzie Gdańskim.

Przystąpienie do projektu ma na celu opracowanie i wdrożenie wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym połączonego z modułem informacji pasażerskiej. System będzie wykorzystywany w połączeniach zarówno wewnątrzregionalnych, jak i międzynarodowych. Wspólnie z partnerami zagranicznymi wypracowane zostaną rozwiązania, które umożliwią pasażerom realizowanie podróży międzynarodowych, wykorzystujących komunikację regionalną, miejską i żeglugę pasażerską, w oparciu o jeden zintegrowany bilet.

– Z ogromną satysfakcją przyjąłem informację, że wielomiesięczna współpraca z zagranicznymi partnerami została zwieńczona sukcesem w aplikowaniu o środki europejskie. Dzięki uzyskanym 6 mln złotych w naszym województwie powstanie centrum sterownia, a więc główny element wspólnego w regionie systemu pobierania opłat za przejazd – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – To już kolejny krok w kierunku realizacji założeń listu intencyjnego, który podpisaliśmy 4 stycznia br. razem z gospodarzami pomorskich miast i głównymi organizatorami transportu. Muszę przyznać, że czeka nas jeszcze wiele wysiłku, aby wprowadzany system był przede wszystkim przyjazny i czytelny dla mieszkańców oraz turystów. Wierzę, iż wdrożenie tak nowoczesnych narzędzi będzie odczuwalnym impulsem rozwojowym dla województwa pomorskiego.

Powstanie kompletny, skalowalny system informatyczny wyposażony w rozmaite aplikacje – komputerowe i mobilne – których zastosowanie ułatwi dojazd mieszkańców pomorskich miast bez prywatnego samochodu np. do Karlskrony w Szwecji. Podróż taka będzie możliwa na podstawie jednego biletu z wykorzystaniem różnych środków transportu, w tym kolei.

Na wspomniany wyżej system składać się będzie zestaw elektronicznych urządzeń i aplikacji (hardware i software), do których poszczególni organizatorzy transportu lub przewoźnicy z będą mogli łatwo przystąpić, przyłączając kolejne urządzenia peryferyjne (kasowniki, urządzenia kontrolerskie, punkty obsługi kart dedykowanych).

Oprócz Województwa Pomorskiego i szwedzkiego Regionu Blekinge – który pełnić będzie rolę lidera projektu – partnerami są: Hanzeatycki Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego (HI-ERO) z Uniwersytetu w Rostocku oraz Miasto Rostock (Niemcy), Gmina Guldborgsund (Dania), Gmina Viimsi (Estonia), Zarząd Transportu Publicznego w Kłajpedzie (Litwa), Instytut Technologii w Blekinge (Szwecja) oraz Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu Bałtyk (Polska). Inicjatywę wspierają partnerzy stowarzyszeni, którzy będą aktywnie brać udział w kluczowych zadaniach realizowanych w ramach projektu, np. Miasto Gdynia i Stena Line Scandinavia – przewoźnik żeglugi pasażerskiej na linii Gdynia – Karlskrona.

Po zakończeniu pilotażu wypracowane rozwiązania techniczno-organizacyjne zostaną wdrożone w całym województwie pomorskim.

Dodatkową wartością realizacji projektu będzie nawiązanie trwałej międzynarodowej współpracy w zakresie innowacyjnych, szanujących środowisko rozwiązań, które mają być przede wszystkim przyjazne dla użytkowników systemu, tj. mieszkańców i turystów krajów bałtyckich.

Przypomnijmy, że województwo pomorskie aktualnie wdraża „Program wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej”. Jest to przedsięwzięcie innowacyjne, które zakłada zintegrowanie – w zakresie wspólnego systemu (kanału) sprzedaży biletów – wszystkich organizatorów i operatorów działających w segmencie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa pomorskiego, a także zainteresowanych przewoźników komercyjnych. Środki na ten cel pochodzić będą m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Na realizację tego systemu w aglomeracji przewidziano 25 mln zł.

Podstawowe założenia dotyczące funkcjonalności projektowanego systemu:

 • Taki sam sposób wnoszenia opłat u każdego organizatora. Umożliwienie podróżnym realizowania płatności za przejazd w sposób jednolity, bez względu na organizatora przewozów i przewoźnika – za pomocą m.in. urządzenia mobilnego (smartfona), kartą płatniczą (zbliżeniową), kartą dedykowaną (zbliżeniową) lub kartą typu be in/be out (bezobsługową),
 • Obsługa pasażerów będzie się dokonywała wg taryf stosowanych przez danego organizatora/przewoźnika, 
 • Dostarczanie organizatorom w czasie rzeczywistym danych użytecznych do prowadzenia racjonalnej polityki transportowej i taryfowej (m.in. na temat aktualnego położenia pojazdów oraz występujących potoków pasażerskich), 
 • Dokonywanie optymalizacji opłat za przejazd – dobór najdogodniejszej taryfy w celu zmniejszenia łącznej opłaty ponoszonej przez pasażera i przeprowadzanie  rozliczeń w pewnych odstępach czasowych  np. na koniec dnia.

Źródło: Urząd Marszakowski Województwa Pomorskiego

INNE Z KATEGORII "przewozy-pasazerskie"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: