Menu
Projekt dworca metropolitalnego w Lublinie

Projekt dworca metropolitalnego w Lublinie

2017-02-15

Urząd Miasta w Lublinie zamierza zlecić opracowanie kompleksowej dokumentacji dla dworca metropolitarnego w rejonie obecnego dworca PKP przy ul. Dworcowej. Nowy, inteligentny i wielofunkcyjny obiekt stworzy podróżnym, którzy korzystają z różnych środków transportu, możliwość wygodnych przesiadek w jednym miejscu. Dworzec ma spełniać warunki bezkolizyjnego przemieszczania się wszystkich użytkowników ruchu.

– Prace projektowe dla tak skomplikowanego i wielobranżowego obiektu potrwają około dwóch lat. Budowa nowego dworca mogłaby rozpocząć się w 2019 roku, po podpisaniu umów na dofinansowanie unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – zapowiedział Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (ZCK) pozwoli na skuteczne skomunikowanie regionu ze stolicą województwa i stworzy dogodne miejsce przesiadek dla dalszej podróży, skupiając w jednym miejscu różne środki transportu. Jego zadaniem będzie zintegrowanie komunikacji linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich, miejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju taxi, parkingów samochodów osobowych oraz rowerów.

Budynek nowego dworca pomieści hol i poczekalnie dla blisko 250-300 podróżnych, kasy, biuro obsługi klienta, pomieszczenia administracyjne, zespoły sanitarne i małą gastronomię. Jego przewidywana powierzchnia całkowita sięgnie blisko 2 tys. m2. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta projekt nowego budynku powinien spełniać parametry pozwalające na osiąganie jak najlepszych efektów energetycznych. Ma być zaprojektowany jako energooszczędny i maksymalnie samowystarczalny po względem energetycznym i cieplnym, na przykład poprzez zastosowanie fotowoltaicznych ogniw, technologii umożliwiających odzyskiwanie i wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, oświetlenia LED czy wykorzystanie wód opadowych jako wody dla celów sanitarnych.

Pod nowym dworcem projektant będzie musiał przewidzieć parking samochodowy typu Park&Ride na ok. 100-200 miejsc postojowych o łącznej powierzchni od 3 tys. do 6 tys. m2. Przed dworcem przewiduje się minimum dziesięć stanowisk dla samochodów osobowych typu Kiss&Ride. Parkingi mają mieć wyznaczone miejsca dla kobiet w ciąży, osób z dzieckiem oraz niepełnosprawnych.

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dokumentacja ma uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ograniczenia w mobilności i percepcji, zapewniając im pełną dostępność przestrzeni nowego dworca.

Zakres prac projektowych w ogłoszonym przetargu obejmuje kompleksową dokumentację wraz ze studium wykonalności dla wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), zagospodarowanie przestrzeni publicznych, terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji zamiejskiej i dalekobieżnej, korekty układy drogowego dla obsługi nowego centrum komunikacyjnego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Al. Zygmuntowskich i al. Piłsudskiego.

 

Fot: Urząd Miasta Lublin

TAGI

nowe dworce

INNE Z KATEGORII "przewozy-pasazerskie"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: