Menu
PKM zapowiedziało częściowe wznowienie ruchu pociągów

PKM zapowiedziało częściowe wznowienie ruchu pociągów

2016-08-11

Znamy przybliżoną datę ponownego uruchomienia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Na postawie analiz i ekspertyz ustalono, że częściowe wznowienie ruchu pociągów będzie możliwe już na początku września. W miarę postępu prac planowane jest stopniowe przywracanie pełnego rozkładu jazdy.

Dokumentacja szkód oraz projekt naprawczy trafiły do ubezpieczyciela. W oczekiwaniu na jego decyzję inżynierowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Budimexu przygotowali scenariusz działań, uwzględniający wszystkie etapy prac konstrukcyjnych oraz harmonogram przywracania ruchu. Opracowane rozwiązanie skupia się nie tylko na możliwie najszybszej naprawie, ale też kładzie nacisk na bezpieczeństwo pasażerów i ekip naprawczych.

W analizie szkód wykazano, że naprawy wymaga sześćset osiemdziesiąt osiem miejsc, z czego pięćdziesiąt sześć napraw musi być przeprowadzonych przed wznowieniem ruchu. Prace będą kontynuowane już przy kursujących pociągach, co będzie wiązało się z ograniczeniem prędkości przejazdów lub czasowym zamykaniem wybranych odcinków trasy. Większość szkód ma charakter powierzchowny (uszkodzenie warstwy ochronnej nasypów), ale ze względu na ich rozległość naprawa wymaga czasu i uwagi, stąd też plan wznawiania ruchu w kilku etapach.

Do tej pory kursowanie pociągów przywrócono na regionalnym odcinku linii PKM, tj. na trasie od Kartuz do stacji Gdańsk Port Lotniczy, z której pasażerowie mogą dojechać do Gdańska Wrzeszcza autobusową komunikacją zastępczą lub komunikacją miejską. Drugim etapem będzie wydłużenie trasy pociągów z Kartuz do Gdańska Brętowa (według nowego rozkładu jazdy, obowiązującego od 4 września). Do Gdańska Kiełpinek pociągi będą poruszać się po obu torach, a od Kiełpinka do Brętowa – tylko po jednym. Do końca września zaplanowano zakończenie kolejnych kluczowych napraw, które możliwą dojazd dwoma torami do Gdańska Brętowa i jednym torem do Gdańska Wrzeszcza.  Z kolei pełne wznowienie ruchu pociągów na odcinku aglomeracyjnym, czyli do Gdańska Osowej i Gdyni Głównej, zależy od terminu zakończenia prac naprawczych prowadzonych przez PKP PLK na linii 201 z Gdyni do Kościerzyna. Obecnie na tej trasie pociągi poruszają się po jednym torze. Według informacji udostępnionych przez PKP SMK w Trójmieście przywrócenie pełnego ruchu na omawianym odcinku ma nastąpić w drugiej połowie września.

 

Fot: PKM

TAGI

PKP PLKPomorska Kolej Metropolitalna

INNE Z KATEGORII "przewozy-pasazerskie"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: