Menu
Liczba pasażerów w maju zbliżona do tej sprzed roku

Liczba pasażerów w maju zbliżona do tej sprzed roku

2018-06-29

W maju 2018 r. z usług kolei skorzystało 26,6 mln pasażerów. Liczba podróżujących koleją była o 0,8 proc. niższa w porównaniu do maja ubiegłego roku.

Praca przewozowa w maju wyniosła blisko 1,8  mld pas-km, zaś eksploatacyjna 13,6  mln poc-km. Praca przewozowa była niższa o 1,8 proc., a praca eksploatacyjna niższa o 1,9 proc.  Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 67  km.

Łączne wyniki za pierwsze pięć miesięcy są o 2,9 proc. niższe w przypadku liczby pasażerów, a dla pracy przewozowej niższe o 0,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Praca eksploatacyjna była wyższa o 1,2 proc.

Udział przewoźników wg liczby pasażerów
Styczeń
maj 2018

 

 

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
Styczeń maj 2018

 

 

Średnia odłegłość przejazdu pasażera [km]

 

Źródło: UTK

INNE Z KATEGORII "przewozy-pasazerskie"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: