Menu
Integracja niweluje białe plamy

Integracja niweluje białe plamy

2019-08-01

Krzysztof Zgorzelski, prezes zarządu Przewozów Regionalnych Sp. z o.o., podsumował ostatnie działania spółki w obszarach integracji transportu zbiorowego, modernizacji taboru oraz eliminacji luki pokoleniowej na kolei.

RK: Jakie działania POLREGIO podejmuje w kwestii integracji transportu zbiorowego, np. z innymi przewoźnikami autobusowymi i kolejowymi?  Po trudnym okresie restrukturyzacji przychodzi czas na rozwój?

KZ: Rzeczywiście po pełnym wyzwań okresie restrukturyzacji nadszedł czas na rozwój Spółki. Po raz pierwszy w 18-letniej historii Spółki możemy budować plany jej rozwoju, a nie wyłącznie ograniczać się do ciągłych redukcji jej potencjału skutkującego spadkiem udziału w rynku. Jednym z głównych filarów naszego wzrostu jest odpowiedź na oczekiwania pasażerów, nie tylko w zakresie komfortu podróżowania, ale przede wszystkich w dostępie do oferty przewozowej.

Oczywistym jest, że kolej nie dociera wszędzie i aby dotrzeć do pasażera, którego miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone od linii kolejowych, konieczna jest integracja naszej oferty z ofertą przewoźników z innych gałęzi transportu, chociażby z szeroko rozumianymi PKS-ami. Brak takiej integracji, ale też i ułomności systemu prawnego spowodowały powstanie problemu tzw. „białych plam transportowych”, który dotyczy według ostrożnych szacunków blisko 9 mln obywateli. Tutaj zatem dostrzegamy znaczną niszę rynkową do zagospodarowania, która łatwo da się przekuć na wzrost liczby pasażerów korzystających z naszych usług. Przy czym integracja z PKS-ami to jedynie jedna z gałęzi transportu zbiorowego, jaka może być integrowana z naszą ofertą. Warto tutaj dodać chociażby wspólną ofertę budowaną w wielu ośrodkach miejskich opartą o komunikację aglomeracyjnej.

RK: Sporą część taboru POLREGIO udało się już zmodernizować lub wymienić na nowy. Co nowego w tym obszarze czeka pasażerów w najbliższych latach?

KZ: W obecnym roku chcemy przygotować się organizacyjnie i funkcjonalnie na czteroletni program modernizacji taboru eksploatowanego przez Spółkę. Do tego potrzebne jest spełnienie się trzech warunków. Po pierwsze uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w zakresie otrzymanej przez Spółkę w 2015 roku pomocy publicznej. Drugi warunek to uporządkowanie sytuacji kapitałowej w Spółce, gdyż w kapitałach własnych Spółka wykazuje jeszcze ciągle ponad 1,12 mld zł strat z lat ubiegłych, co powoduje, iż zgodnie z kodeksem spółek handlowych, ale też i wytycznymi europejskimi, Spółka pozostaje ciągle podmiotem zagrożonym. Planujemy ten element uporządkować do końca bieżącego roku. Natomiast trzeci warunek to uruchomienie programu dofinansowania ze środków unijnych modernizacji taboru pasażerskiego. Spełnienie się tych trzech warunków pozwoli nam w cztery lata do końca zmodernizować tabor i skokowo poprawić komfort podróży naszych pasażerów. W ramach tego planu modernizacji przewidujemy także pozyskanie pojazdów hybrydowych, tj. napędzanych silnikiem spalinowym oraz mogących być napędzanych trakcją elektryczną. Prace przygotowawcze w tym obszarze trwają i dążymy do tego, aby dobrze się przygotować do poprawy jakości naszej oferty dla pasażerów.

RK: Branża kolejowa czyni coraz więcej starań nad eliminowaniem tak zwanej luki pokoleniowej. Jakie działania w tej kwestii prowadzi POLREGIO?

KZ: W bieżący rok weszliśmy już jako podmiot po zakończonym z sukcesem programie restrukturyzacji i z planami dotyczącymi rozwoju Spółki. Warunkiem sine qua none takiej strategii jest posiadanie potencjału, również w zakresie zasobów ludzkich, który pozwoli budować wartość Spółki dla jej interesariuszy: organizatorów przewozów, czyli urzędów marszałkowskich oraz pasażerów. Obecnie – po okresie restrukturyzacji – rzeczywiście jest dostrzegalna luka pokoleniowa, którą jednak powoli staramy się zniwelować, czego doświadczam podróżując po oddziałach Spółki i mając porównanie sytuacji obecnej do tej sprzed dwóch lat. Widać więcej młodych twarzy w Spółce, a ostatnio podpisane porozumienie ze stroną społeczną mocno pokazuje, że teraz nadszedł czas na inwestycje w potencjał również naszej załogi. Sądzę, że Spółka w minimalnym stopniu odczuje negatywne skutki luki pokoleniowej. Wzrost pracy eksploatacyjnej, wzrost liczby pasażerów, nowe wyzwania powodują, że rozpoczęliśmy nabory na stanowiska pracy. Dzięki programowi uruchomionemu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. – naszego największego udziałowca – uczestniczymy w programie „Kadry dla przemysłu”, co znacząco poprawia wizerunek naszej Spółki na rynku pracy, jako podmiotu dbającego o pracowników, ale też będącego atrakcyjnym miejscem pracy.

Nie zapominamy jednak o naszych obecnych pracownikach, którzy po czteroletniej niełatwej restrukturyzacji, pełnej wyrzeczeń, ciężkiej pracy i zaangażowania, cechują się dużą lojalnością i determinacją w walce o pozycję Spółki na rynku. Wspomniane wcześniej porozumienie ze stroną społeczną ukazuje, że jesteśmy gotowi do nowych wyzwań i jestem przekonany, że im sprostamy mogąc liczyć na sprawdzoną załogę.

RK: POLREGIO ma w planach rozwój oferty połączeń komercyjnych. Jakie widzi Pan bariery rozwoju tego obszaru działalności Spółki?

KZ: Generalnie są dwie bariery rozwoju połączeń komercyjnych. Pierwsza to dostępność do szlaku. Czy to z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych, czy to ze względu na konieczność zapewnienia dotychczasowych połączeń realizowanych w formule umów PSC, co utrudnia budowanie nowych połączeń, nawet w sytuacji gdy są one oczekiwane przez pasażerów.

Pewnym mankamentem jest także samo procedowanie wniosków o dostęp do sieci kolejowej. Przewoźnik chcący uzyskać przewagę konkurencyjną (a w przypadku połączeń komercyjnych możemy mówić wyłącznie o działalności nastawionej na konkurencję) znacznie wcześniej podaje parametry swojej propozycji dla pasażerów, ale nie im – właściwym adresatom, a urzędnikom i de facto również konkurencji. Wtedy możemy mówić raczej o nikłych elementach budowania przewag konkurencyjnych na rynku przewozów komercyjnych. Oczywiście POLREGIO, jako podmiot zrestrukturyzowany jest gotowe do walki konkurencyjnej i takowej się nie obawiamy, niemniej jednak dostrzegamy mankamenty zbytniego przeregulowania w tym obszarze oraz zbytniego nawisu kosztowego ze strony podmiotów zarządzających infrastrukturą.

Ważna jest jednak również sprawa kosztów. W ramach połączeń komercyjnych, kiedy nie możemy liczyć na dofinansowanie w formie rekompensaty od organizatorów przewozów, całość kosztów musi być pokryta wpływami ze sprzedanych biletów. A koszty towarzyszące takiej ofercie rosną wręcz skokowo, co negatywnie wpływa na możliwość rozwoju tego segmentu rynku kolejowego. Mówię tutaj nie tylko o kosztach energii trakcyjnej i spodziewanym ich wzroście w najbliższych latach, ale także o kosztach dostępu do infrastruktury, kiedy to zarówno PKP PLK, jak i PKP znacząco podnoszą opłaty za dostęp do infrastruktury stricte kolejowej, ale także do przystanków, czy dworców. Takie skokowe generowanie kosztów dla przewoźników kolejowych nie pozwala na budowanie dobrej dla pasażera oferty, a wręcz może poskutkować jej ograniczeniem.

Pomysłem na takie mankamenty rozwoju kolejowej działalności przewozowej jest poszukiwanie integracji międzygałęziowej, tak aby dla naszych pasażerów zbudować łańcuch wartości od momentu ich wyjścia z domu, a skończywszy na dotarciu przez nich do celu podróży: szkoły, pracy, muzeum, szpitala, czy urzędu. Najczęściej wymienia się tutaj połączenie pociąg – komunikacja miejska, ale także włączenie połączeń autobusowych (dawnych PKS-ów) wydaje się być atrakcyjną ścieżką.

RK: Co ciekawe znaleźliście też rozwiązanie dla podróżujących samolotem. Skomunikowaliście pociągi  z samolotami w Szymanach. Skąd takie rozwiązanie? Będzie ich więcej?

KZ: Jest to bardzo dobre rozwiązanie wypracowane wraz z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim, który jest organizatorem przewozów w tamtym regionie. Dostrzegamy pewien potencjał w tego typu budowie integracji dla pasażerów i coraz śmielej będziemy zachęcać pozostałych Marszałków do wspierania takich inicjatyw. Stąd mogę wspomnieć, że będzie więcej takich połączeń i liczymy, że spotkają się one z przychylnością naszych pasażerów.

TAGI

Polregio

INNE Z KATEGORII "przewozy-pasazerskie"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry