Menu
Wyrusz z POLREGIO w podróż bez barier

Wyrusz z POLREGIO w podróż bez barier

2019-11-14

Podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, POLREGIO zaprezentowało innowacyjną platformę dla podróżnych o ograniczonej mobilności planujących podróż koleją. Połączenie e-formularza z rozkładem jazdy pociągów umożliwia pasażerowi wyszukanie najdogodniejszego połączenia obsługiwanego przez POLREGIO i zamówienie asysty w jednym kroku, co stanowi rozwiązanie unikatowe nie tylko w skali kraju.

Platforma „Podróż bez barier” zaprojektowana przez POLREGIO w jednym miejscu zbiera wszystkie przydatne informacje ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami i osobom o ograniczonej mobilności planowanie podróży pociągiem i zamawianie asysty. Wszystkie informacje pogrupowane są tematycznie i w sposób bardzo przejrzysty, co znacznie ułatwia znalezienie i dotarcie do wyszukiwanych informacji. Innowacyjność rozwiązania POLREGIO polega na automatyzacji procesu wyszukiwania dogodnych połączeń i zamawiania asysty na wybrane połączenie. Pasażer nie musi szukać interesującego go połączenia na jednej platformie, a zamawiać asystę na innej, tak jak ma to miejsce u innych przewoźników. W POLREGIO zrobi to w jednym miejscu, w jednym kroku. 

Cały proces dokonywany jest na stronie głównej polregio.pl, bez konieczności rejestracji. Po wyborze trasy i zaznaczeniu wybranych punktów przesiadkowych, pasażer otrzymuje wgląd do szczegółowych informacji o gwarantowanych udogodnieniach, z podziałem na poszczególne stacje planowanej podróży. Dodatkowo, jeśli osoba z ograniczoną mobilnością ma zagwarantowaną pomoc we własnym zakresie na określonym odcinku podróży, może zgłosić potrzebę asysty np. tylko na wybranych stacjach. Nowa platforma scala dane, które do tej pory były rozproszone w różnych źródłach. Pasażer znajdzie na portalu najważniejsze informacje dotyczące tego, w jaki sposób może skutecznie zgłosić swój przejazd i zamówić niezbędną asystę podczas podróży. Na portalu można znaleźć również m. in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące planowania i odbywania podróży pociągiem przez osoby o ograniczonej mobilności.

– Nowością na platformie jest e-formularz, który umożliwia pasażerowi samodzielne zgłoszenie przejazdu i zamówienie asysty on-line, w tym również na dowolnym urządzeniu mobilnym. Połączenie e-formularza z rozkładem jazdy pociągów umożliwia pasażerowi wyszukanie najdogodniejszego połączenia obsługiwanego przez POLREGIO i zamówienie asysty w jednym kroku, co stanowi rozwiązanie unikatowe nie tylko w skali kraju. Obecnie automatyzacja dotyczy przejazdów pociągami POLREGIO.  Rozwiązanie to, po pozytywnym przejściu testów z pierwszymi użytkownikami, umożliwia rozszerzenie o innych przewoźników kolejowych w kraju, do czego bardzo zachęcam – powiedziała Anna Lenarczyk, Członek Zarządu Przewozów Regionalnych, właściciela marki POLREGIO. 

Niezależnym konsultantem przy tworzeniu platformy została dr inż. arch. Paulina Tota z Fundacji Polska Bez Barier, która współpracuje na co dzień z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dostosowania miejskich przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnością. 

– Przy okazji współpracy z POLREGIO miałam okazję przyjrzeć się dogłębnie systemowi zgłaszania potrzeby asysty podczas podróży koleją. Zwróciliśmy uwagę, że główny problem może stanowić swobodny dostęp do kompletu informacji wynikający z warunków systemowych, o pociągu, dworcu oraz peronie. Dzisiaj dzięki platformie POLREGIO podróżny ma te wszystkie informacje w jednym miejscu, gdzie może nie tylko zgłosić przejazd, nawet ten z przesiadkami, w ramach jednego, przejrzystego procesu. Wierzę, że to narzędzie okaże się dla osób z ograniczoną mobilnością znaczącym udogodnieniem. Kibicuję dalszym zmianom oraz rozwojowi platformy – powiedziała dr inż. arch. Paulina Tota. 

Usługa asysty dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej mobilności podczas przemieszczania się po terenie dworca kolejowego, peronów, przejść podziemnych, kładek i innych ciągów komunikacyjnych, jest zapewniona przez obsługę dworca. Asystę związaną z wejściem oraz wyjściem do i z pociągu realizuje drużyna konduktorska danego przewoźnika. Z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, operator połączenia zobowiązany jest do zapewnienia asysty osobie z ograniczoną mobilnością w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, stąd rekomenduje się zgłaszanie takiego zapotrzebowania na minimum 2 pełne dni wcześniej. 

TAGI

Polregio

INNE Z KATEGORII "polregio"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry