Menu
Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym

2016-07-21

We wtorek 19 lipca Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa projekt dotyczący zmian w ustawie o transporcie kolejowym. Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskiego prawa do europejskich przepisów i wdrożenie Dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego. Projekt zakłada przedefiniowanie niektórych podstawowych pojęć, np. infrastruktury, linii czy bocznicy kolejowej. Będzie to największa zmiana przepisów ustawy kolejowej od czasu jej wejścia w życie w 2003 roku.

Głównym zadaniem wprowadzanych zmian jest poprawa warunków i inicjowanie rozwoju sektora kolejowego. Nowelizacja przewiduje wyodrębnienie nowej grupy obiektów, tj. obiektów infrastruktury usługowej, oraz zakłada szczegółowe zasady ich udostępniania, także podmiotom, które do tej pory miały ograniczone możliwości korzystania z infrastruktury kolejowej, np. organizatorom publicznego transportu zbiorowego. Ustawa na nowo definiuje pojęcia stacji oraz dworca kolejowego. W myśl nowych przepisów udostępnianie stacji pasażerskiej podróżnym będzie nieodpłatne, przewoźnicy kolejowi zapłacą wyłącznie za miejsca przeznaczone do obsługi podróżnych oraz powierzchnie informacyjne, samo zatrzymanie się przy stacji nie jest bowiem jednoznaczne z korzystaniem z innych usług. Ponadto wszystko projekt przewiduje jeszcze wzmocnienie niezależności i kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Zbilansowane finansowanie w obrębie rozwoju infrastruktury kolejowej zapewni program wieloletni, określający najważniejsze zadania i wysokość środków przyznawanych na ich realizację. Zakłada się, że dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zmodernizowane linie nie będą ulegały degradacji, a efekty inwestycji będą rozwijane, nie nastąpi też wyłączenie z eksploatacji linii niższego rzędu, umożliwiających dojazdy do pracy, szkoły, ośrodków zdrowia itp. mieszkańcom terenów oddalonych od aglomeracji miejskich.

 

Źródło inf. pras. MIB
Fot: PKP PLK

TAGI

infrastrukturaMinisterstwo Infrastruktury i Budownictwa

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry