Menu
V edycja konferencji Przejazdy kolejowo-drogowe 2019

V edycja konferencji Przejazdy kolejowo-drogowe 2019

2019-01-30

V edycja konferencji

 Przejazdy kolejowo-drogowe 2019

Nowe technologie w budowie, eksploatacji i zarządzaniu bezpieczeństwem

4 marca 2019

Organizatorzy

 • Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 50A/35, 00-514 Warszawa
 • Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów Akademii Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59,
  03-301 Warszawa

Partnerzy merytoryczni:

 • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów ALK
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
 • Instytut Kolejnictwa*
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego*
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów*
 • Generalny Inspektor Transportu Drogowego*

Patronaty medialne

 • Infrastruktura*
 • Raport Kolejowy*

Termin i miejsce:

 • 4 marca 2019, godzina 10:00-16:00
 • Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa

Charakter wydarzenia:

 • Piąta edycja cyklicznej konferencji organizowanej dotychczas przez MPM Plus oraz Magazyn Kolejowy i zarazem VIII wydarzenie z cyklu debat i warsztatów Rail22.
 • Program złożony z prezentacji ekspertów i praktyków zaangażowanych w projektowanie infrastruktury, realizację inwestycji kolejowych i drogowych, nadzór na eksploatacją i regulacjami prawnymi oraz panelu z udziałem ekspertów i specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem w transporcie.
 • Sesja pytań i odpowiedzi, dająca okazję włączenia się w interaktywny sposób do dyskusji ekspertów i specjalistów.

Uczestnicy

 • zarządcy infrastruktury kolejowej i zarządcy dróg publicznych,
 • właściciele bocznic, infrastruktury usługowej i terminali,
 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej,
 • projektanci i wykonawcy inwestycji kolejowych,
 • podmioty zaangażowane w proces modernizacji infrastruktury kolejowej i drogowej,
 • producenci i dostawcy elementów infrastruktury, urządzeń zabezpieczenia, nawierzchni, oznakowania, systemów sterowania ruchem,
 • środowiska naukowe, eksperci branżowi i dziennikarze.

Koszt uczestnictwa

 • opłata za udział w konferencji i dyskusjach warsztatowych – 300 zł + VAT
 • opłata dla podmiotów sektora finansów publicznych – 100 zł + VAT

Zakres tematyczny:

 • budowa, modernizacja i eksploatacja przejazdów kolejowo-drogowych,
 • nowe rozwiązania techniczne w projektowaniu i budowie skrzyżowań drogi i kolei,
 • przepisy prawa regulujące budowę i eksploatację przejazdów kolejowo-drogowych,
 • bezpieczeństwo, niezawodność i rachunek ekonomiczny inwestycji infrastrukturalnych,
 • zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym,
 • szacowanie kosztów budowy i eksploatacji, doświadczenia eksploatacyjne, rozwiązania techniczne i informatyczne dedykowane dla przejazdów kolejowo-drogowych.

Główne cele przedsięwzięcia:

 • prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie techniki i zarządzania bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych.
 • wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk,
 • prezentacja rozwiązań z innych rynków kolejowych,
 • ocena i propozycje zmian w polityce inwestycyjnej i regulacjach prawnych,
 • ocena perspektyw i dyskusja o kierunkach modernizacji infrastruktury przejazdowej.

więcej informacji: www.rail22.pl

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry