Menu
Unia Europejska dofinansuje polską kolej

Unia Europejska dofinansuje polską kolej

2016-07-28

W poniedziałek 25 lipca 2016 roku przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i PKP Polskich Linii Kolejowych SA podpisali umowy dotyczące realizacji dwóch projektów kolejowych o łącznej wartości ponad 4,6 mld złotych. Przy podpisaniu umowy obecny był także wiceminister infrastruktury i budownictwa Piotr Stomma.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę inwestycji, które otrzymały wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce.

1. Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I

Wartość całkowita inwestycji: 4 256 319 918,55 PLN
Dofinansowanie UE: 2 920 568 210,00 PLN

To kluczowa inwestycja kolejowa na terenach województw mazowieckiego i lubelskiego. W jej ramach PKP PLK zmodernizuje 150 km linii kolejowej, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem oraz rozjazdy kolejowe. Wszystkie przystanki i stacje na przebudowywanym odcinku zostaną wyposażone w wiaty, ławki, nowe oświetlenie, a także system informacji pasażerskiej. W Lublinie powstanie dodatkowy przystanek: Lublin Zachód. W celu zwiększenia bezpieczeństwa PKP PLK wybuduje dwa nowe wiadukty kolejowe oraz dwanaście przejść nad torami. Modernizacja i budowa nowych przepustów pozwoli na bezpieczną migrację dzikich zwierząt. Pracami remontowymi zostanie objęty również ponad 50-kilometrowy odcinek linii objazdowej nr 30 na trasie Łuków – Parczew.

Po zakończeniu modernizacji pociągi pasażerskie na trasie Warszawa – Lublin pojadą z prędkością 160 km/h. Zwiększy się również komfort podróży oraz bezpieczeństwo.

2. Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki

Wartość całkowita inwestycji: 348 171 883,57 PLN
Dofinansowanie UE: 187 774 576,45 PLN

Budowa łącznicy kolejowej pomiędzy Zabłociem a Krzemionkami jest strategiczną inwestycją PKP PLK na terenie Krakowa, szczególnie ważną ze względu na skuteczne działanie systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Powstanie łącznicy umożliwi uruchomienie szybkiego, bezpośredniego połączenia kolejowego na odcinku od Krakowa Głównego do Skawiny i dalej – do Oświęcimia oraz Zakopanego. PKP PLK planuje wyremontować przystanki, stworzyć wygodny węzeł przesiadkowy i wybudować dwa nowe tory pomiędzy liniami kolejowymi Kraków Główny – Medyka oraz Kraków Płaszów – Oświęcim. Łącznica (linia nr 624) zostanie poprowadzona na estakadach, wiaduktach i nasypach. W sumie w ramach inwestycji powstaną: 2 wiadukty, 3 estakady, 2 kładki peronowe oraz 2 przejścia nad torami.

 

Fot: MIB

TAGI

CUPTPKP PLK

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry